Załącznik nr 2 WZÓR

Opis:

1. Karta rowerowa jest w formacie A7 w układzie pionowym.

2. Karta rowerowa ma dwie strony barwy różowej.

3. Tekst i znaki graficzne są barwy czarnej.

4. Okrąg z symbolem „mp.” na pierwszej stronie karty rowerowej ma średnicę 15 mm.