ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk

Na podstawie art. 107 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dla pracowników Służb Parków Krajobrazowych, zwanych dalej „pracownikami":

1) wzór legitymacji służbowej;

2) wzory umundurowania wyjściowego i polowego na pory roku;

3) kolor i wzór przedmiotów uzupełniających mundury;

4) wzór orła umieszczanego na czapce;

5) wzory oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk;

6) okresy użytkowania części umundurowania.

§ 2. Wzór legitymacji służbowej dla pracowników określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Umundurowanie dla pracowników składa się z:

1) umundurowania wyjściowego;

2) umundurowania polowego;

3) przedmiotów uzupełniających mundury.

2. Częściami umundurowania wyjściowego są:

1) marynarka w kolorze oliwkowozielonym;

2) spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym;

3) koszula z długimi rękawami w kolorze białym;

4) koszula z długimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym;

5) krawat w kolorze zielonym;

6) kurtka zimowa damska lub męska w kolorze ciemnozielonym;

7) kapelusz damski lub męski w kolorze ciemnozielonym;

8) czapka w kolorze zielonym.

3. Wzór umundurowania wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Częściami umundurowania polowego są:

1) spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym;

2) kamizelka albo bluza z polaru albo sweter w kolorze ciemnozielonym;

3) kurtka nieprzemakalna w kolorze ciemnozielonym;

4) koszula z długimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym;

5) koszula z krótkimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym;

6) krawat w kolorze zielonym;

7) czapka letnia w kolorze ciemnozielonym;

8) czapka zimowa w kolorze zielonym.

5. Wzór umundurowania polowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

6. Przedmiotami uzupełniającymi mundury są:

1) półbuty damskie lub męskie w kolorze brązowym do umundurowania wyjściowego;

2) buty terenowe letnie w kolorze brązowym lub czarnym;

3) buty terenowe zimowe w kolorze brązowym lub czarnym;

4) rękawice skórzane w kolorze brązowym;

5) szalik w kolorze zielonym;

6) skarpety letnie w kolorze zielonym;

7) skarpety zimowe w kolorze zielonym;

8) rajstopy letnie w kolorze cielistym;

9) rajstopy zimowe w kolorze cielistym.

7. Na guzikach zewnętrznych umundurowania wyjściowego, wykonanych z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, umieszcza się wizerunek orła w koronie.

8. Na lewym rękawie kurtki umundurowania, w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa, oraz nad lewą kieszenią koszuli, kamizelki, bluzy z polaru i swetra umieszcza się naszywkę z napisem: „SŁUŻBA PARKU KRAJOBRAZOWEGO", wykonaną z tkaniny w kolorze ciemnozielonym, wyhaftowaną bajorkiem w kolorze srebrnym, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

9. Na lewym rękawie kurtki umundurowania wyjściowego i polowego, koszuli, kamizelki, bluzy z polaru i swetra, w odległości 2 cm poniżej naszywki, o której mowa w ust. 8, umieszcza się znak właściwego zespołu parków krajobrazowych lub parku krajobrazowego wykonany z haftowanej tkaniny.

§ 4. 1. Na czapkach umundurowania wyjściowego i polowego umieszcza się stylizowany wizerunek orła w koronie, wykonany z metalu, w kolorze srebrnym.

2. Wzór orła umieszczanego na czapce oraz jego rozmieszczenie na czapce określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Oznaki służbowe dla poszczególnych stanowisk wykonane z aksamitu w kolorze ciemnozielonym, wyhaftowane bajorkiem w kolorze srebrnym, z wypustką w kolorze kości słoniowej, umieszcza się na klapach marynarki umundurowania wyjściowego.

2. Wzory oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 6. Okresy użytkowania części umundurowania określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk (Dz. U. Nr 119, poz. 1274).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. (poz. 584)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ

Załącznik nr 3

WZÓR UMUNDUROWANIA POLOWEGO

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).