ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia (Dz. U. Nr 84, poz. 791, z 2006 r. Nr 206, poz. 1520 oraz z 2008 r. Nr 14, poz. 90) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 202-205, 208, 701, 702, 802, 805, 808 i 810 — w przypadku świerka pospolitego;”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy ust. 1 pkt 2 stosuje się w przypadku leśnego materiału rozmnożeniowego przeznaczonego do wykorzystywania w wymienionych gminach wchodzących w skład danego obszaru regionu pochodzenia:

1) 554 — gminy: Ciepłowody, Jaworzyna Śląska, Jordanów Śląski, Kondratowice, Łagiewniki, Marcinowice, Niemcza, Sobótka, Strzegom, Udanin, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Żarów;

2) 701 — gminy: Boguszów-Gorce, Bielawa, Czarny Bór, Głuszyca, Janowice Wielkie, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Karpacz, Kowary, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Mirsk, Mysłakowice, Piechowice, Pieszyce, Podgórzyn, Stara Kamienica, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Walim, Wałbrzych;

3) 702 — gminy: Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Złoty Stok;

4) 751 — gminy: Bolków, Gryfów Śląski, Jawor, Jeżów Sudecki, Leśna, Lubań, Lubomierz, Lwówek Śląski, Męcinka, Mściwojów, Olszyna, Paszowice, Pielgrzymka, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zawidów, Zgorzelec, Złotoryja;

5) 804 — gmina: Tyrawa Wołowska;

6) 806 — gminy: Baligród, Cisna, Czarna Góra, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (poz. 689)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.