ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się następujące sądy rejonowe:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie,

b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią,

c) Sąd Rejonowy w Tucholi,

d) Sąd Rejonowy w Żninie;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu:

a) Sąd Rejonowy w Działdowie,

b) Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku — Sąd Rejonowy w Kościerzynie;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:

a) Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich,

b) Sąd Rejonowy w Sulęcinie;

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:

a) Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze,

b) Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim;

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu:

a) Sąd Rejonowy w Krotoszynie,

b) Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie,

c) Sąd Rejonowy w Pleszewie;

7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach:

a) Sąd Rejonowy w Kazimierzy Wielkiej,

b) Sąd Rejonowy w Opatowie,

c) Sąd Rejonowy w Pińczowie,

d) Sąd Rejonowy w Staszowie,

e) Sąd Rejonowy we Włoszczowie;

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie — Sąd Rejonowy w Słupcy;

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie — Sąd Rejonowy w Sławnie;

10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie:

a) Sąd Rejonowy w Miechowie,

b) Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej;

11) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie — Sąd Rejonowy w Brzozowie;

12) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy — Sąd Rejonowy w Jaworze;

13) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie:

a) Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim,

b) Sąd Rejonowy w Rykach,

c) Sąd Rejonowy we Włodawie;

14) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:

a) Sąd Rejonowy w Grajewie,

b) Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem;

15) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:

a) Sąd Rejonowy w Brzezinach

b) Sąd Rejonowy w Łęczycy,

c) Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej;

16) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu — Sąd Rejonowy w Muszynie;

17) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:

a) Sąd Rejonowy w Biskupcu,

b) Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim,

c) Sąd Rejonowy w Nidzicy,

d) Sąd Rejonowy w Piszu;

18) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu:

a) Sąd Rejonowy w Głubczycach

b) Sąd Rejonowy w Oleśnie;

19) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce — Sąd Rejonowy w Pułtusku;

20) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku — Sąd Rejonowy w Sierpcu;

21) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu:

a) Sąd Rejonowy w Chodzieży,

b) Sąd Rejonowy w Gostyniu,

c) Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu,

d) Sąd Rejonowy w Obornikach,

e) Sąd Rejonowy w Rawiczu,

f) Sąd Rejonowy w Śremie,

g) Sąd Rejonowy w Wolsztynie,

h) Sąd Rejonowy we Wrześni,

i) Sąd Rejonowy w Złotowie;

22) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu:

a) Sąd Rejonowy w Lubaczowie,

b) Sąd Rejonowy w Przeworsku;

23) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu:

a) Sąd Rejonowy w Lipsku,

b) Sąd Rejonowy w Szydłowcu,

c) Sąd Rejonowy w Zwoleniu;

24) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie:

a) Sąd Rejonowy w Leżajsku,

b) Sąd Rejonowy w Ropczycach,

c) Sąd Rejonowy w Strzyżowie;

25) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach — Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim;

26) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku:

a) Sąd Rejonowy w Bytowie,

b) Sąd Rejonowy w Miastku;

27) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach — Sąd Rejonowy w Sejnach;

28) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie:

a) Sąd Rejonowy w Choszcznie,

b) Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim,

c) Sąd Rejonowy w Łobzie;

29) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

a) Sąd Rejonowy w Kolbuszowej,

b) Sąd Rejonowy w Nisku;

30) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie — Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej;

31) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu:

a) Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu,

b) Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie;

32) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku:

a) Sąd Rejonowy w Radziejowie,

b) Sąd Rejonowy w Rypinie;

33) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

a) Sąd Rejonowy w Miliczu,

b) Sąd Rejonowy w Strzelinie,

c) Sąd Rejonowy w Wołowie;

34) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu:

a) Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim,

b) Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

35) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze — Sąd Rejonowy we Wschowie.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 2)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508, z 2003 r. Nr 44, poz. 386, Nr 110, poz. 1056, Nr 219, poz. 2164 i Nr 220, poz. 2186 i 2187, z 2004 r. Nr 127, poz. 1326, Nr 148, poz. 1563 i Nr 281, poz. 2798, z 2005 r. Nr 63, poz. 557, Nr 112, poz. 945 i Nr 197, poz. 1639, z 2006 r. Nr 241, poz. 1755, z 2007 r. Nr 50, poz. 335, Nr 153, poz. 1084, Nr 163, poz. 1161, Nr 177, poz. 1249 i Nr 243, poz. 1794, z 2008 r. Nr 54, poz. 334 i Nr 234, poz. 1581, z 2009 r. Nr 102, poz. 853, Nr 220, poz. 1729 i Nr 223, poz. 1787, z 2010 r. Nr 133, poz. 894 i Nr 245, poz. 1640 i 1641 oraz z 2011 r. Nr 60, poz. 304), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy ‒ Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192).