ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930, z 2004 r. Nr 273, poz. 2714, z 2006 r. Nr 165, poz. 1178 oraz z 2008 r. Nr 21, poz. 130) w załączniku nr 1:

1) pkt 35–54 otrzymują brzmienie:

„35. Punkt Informacyjny w Przemyślu przy Sądzie Okręgowym,

36. Punkt Informacyjny w Radomiu przy Sądzie Okręgowym,

37. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Sądzie Okręgowym,

38. Punkt Informacyjny w Siedlcach przy Sądzie Okręgowym,

39. Punkt Informacyjny w Sieradzu przy Sądzie Okręgowym,

40. Punkt Informacyjny w Słupsku przy Sądzie Okręgowym,

41. Punkt Informacyjny w Suwałkach przy Sądzie Okręgowym,

42. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Sądzie Okręgowym,

43. Punkt Informacyjny w Świdnicy przy Sądzie Okręgowym,

44. Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu przy Sądzie Okręgowym,

45. Punkt Informacyjny w Tarnowie przy Sądzie Rejonowym,

46. Punkt Informacyjny w Tomaszowie Lubelskim przy Sądzie Rejonowym,

47. Punkt Informacyjny w Toruniu przy Sądzie Okręgowym,

48. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Okręgowym,

49. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe,

50. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia,

51. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza,

52. Punkt Informacyjny we Włocławku przy Sądzie Okręgowym,

53. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Sądzie Okręgowym,

54. Punkt Informacyjny w Zamościu przy Sądzie Okręgowym,”;

2) po pkt 54 dodaje się pkt 55–56 w brzmieniu:

„55. Punkt Informacyjny w Zgorzelcu przy Sądzie Rejonowym,

56. Punkt Informacyjny w Zielonej Górze przy Sądzie Okręgowym.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r.