ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 maja 2006 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: