ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 4, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

§ 2. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Sąd Apelacyjny w Warszawie – obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku, Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie;”;

2) w § 6 w ust. 2:

a) w pkt 1:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Sąd Okręgowy w Łomży – obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie,”,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Sąd Okręgowy w Suwałkach – obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Sejnach i Suwałkach;”,

b) w pkt 9:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Sąd Okręgowy w Warszawie – obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,”,

– po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie – obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie i Wołominie;”;

3) w § 8 w ust. 2:

a) w pkt 17 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Sąd Rejonowy w Lublinie – dla miast Lublin i Świdnik oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew,”,

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:

a) Sąd Rejonowy w Grajewie – dla miasta Grajewo oraz gmin: Goniądz, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Trzcianne i Wąsosz,

b) Sąd Rejonowy w Łomży – dla miast Kolno i Łomża oraz gmin: Grabowo, Jedwabne, Kolno, Łomża, Mały Płock, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Stawiski, Śniadowo, Turośl, Wizna i Zbójna,

c) Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem – dla miasta Wysokie Mazowieckie oraz gmin: Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie,

d) Sąd Rejonowy w Zambrowie – dla miasta Zambrów oraz gmin: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów i Zawady;”,

c) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

a) Sąd Rejonowy w Augustowie – dla miasta Augustów oraz gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin,

b) Sąd Rejonowy w Sejnach – dla miasta Sejny oraz gmin: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny,

c) Sąd Rejonowy w Suwałkach – dla miasta Suwałki oraz gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny;”,

d) w pkt 36 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Sąd Rejonowy w Brodnicy – dla miasta Brodnica oraz gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno,”,

e) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim – dla miast Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno,

b) Sąd Rejonowy w Pruszkowie – dla miast Piastów i Pruszków oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice,

c) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów oraz gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów,

d) Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota, Ursus, Włochy, Wola i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki,

e) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Śródmieście;”,

f) po pkt 37 dodaje się pkt 37a w brzmieniu:

„37a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy w Legionowie – dla miasta Legionowo oraz gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew,

b) Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim – dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym,

c) Sąd Rejonowy w Otwocku – dla miast Józefów i Otwock oraz gmin: Celestynów, Karczew, Kołbiel i Wiązowna,

d) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wawer i Wesoła,

e) Sąd Rejonowy w Wołominie – dla miast: Kobyłka, Marki, Ząbki i Zielonka oraz gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin;”,

g) w pkt 40 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Sąd Rejonowy w Biłgoraju – dla miasta Biłgoraj oraz gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin,”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem przepisów § 1, § 2 pkt 1, pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. e i f, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2005 r.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 44, poz. 386, Nr 110, poz. 1056, Nr 219, poz. 2164 i Nr 220, poz. 2186 i 2187 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1326 i Nr 148, poz. 1563.