ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zniesienia Sądów Rejonowych dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Pragi w Warszawie oraz utworzenia Sądów Rejonowych w: Siemianowicach Śląskich, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 4, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zrn. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie — Sąd Rejonowy dia miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie — Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi w Warszawie.

§ 2. Tworzy się:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach — Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

b) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,

c) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie,

b) Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

§ 3. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 2:

a) w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Sąd Okręgowy w Katowicach — obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach;”,

b) w pkt 9 lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) Sąd Okręgowy w Warszawie — obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dia miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

d) Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie — obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i Wołominie;”;

2) w § 8 w ust. 2:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:

a) Sąd Rejonowy w Będzinie — dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary,

b) Sąd Rejonowy w Bytomiu — dla miasta Bytom,

c) Sąd Rejonowy w Chorzowie — dla miast Chorzów i Świętochłowice,

d) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej — dla miast Dąbrowa Górnicza i Sławków,

e) Sąd Rejonowy w Jaworznie — dla miasta Jaworzno,

f) Sąd Rejonowy w Katowicach — dla miasta Katowice,

g) Sąd Rejonowy w Mikołowie — dla miast: Łaziska Górne, Mikołów i Orzesze oraz gmin Ornontowice i Wyry,

h) Sąd Rejonowy w Mysłowicach — dla miast Imielin i Mysłowice oraz gminy Chełm Śląski,

i) Sąd Rejonowy w Pszczynie — dla gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Suszec,

j) Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich — dla miasta Siemianowice Śląskie,

k) Sąd Rejonowy w Sosnowcu — dla miasta Sosnowiec,

I) Sąd Rejonowy w Tychach — dla miast: Bieruń, Lędziny i Tychy oraz gmin Bojszowy i Kobiór;”,

b) pkt 37 i 37a otrzymują brzmienie:

„37) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim — dla miast Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno,

b) Sąd Rejonowy w Pruszkowie — dla miast Piastów i Pruszków oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice,

c) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów oraz gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów, miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy,

e) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Śródmieście,

f) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola,

g) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki;

37a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy w Legionowie — dla miasta Legionowo oraz gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew,

b) Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim — dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym,

c) Sąd Rejonowy w Otwocku — dla miast Józefów i Otwock oraz gmin: Celestynów, Karczew, Kotbiel i Wiązowna,

d) Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła,

e) Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ i Targówek,

f) Sąd Rejonowy w Wołominie — dla miast: Kobyłka, Marki, Ząbki i Zielonka oraz gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin;”;

3) w § 9 uchyla się pkt 2.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417 i Nr 178, poz. 1479.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 44, poz. 386, Nr 110, poz. 1056, Nr 219, poz. 2164 i Nr 220, poz. 2186 i 2187, z 2004 r. Nr 127, poz. 1326, Nr 148, poz. 1563 i Nr 281, poz. 2798 oraz z 2005 r. Nr 63, poz. 557 i Nr 112, poz. 945.