ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 1161, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przekazanie niektórym sądom rejonowym do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych należących do właściwości sądów rejonowych z obszaru okręgu sądowego ustalonego dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W sądach okręgowych tworzy się sądy pracy, sądy ubezpieczeń społecznych oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, jako wydziały pracy, wydziały ubezpieczeń społecznych oraz wydziały pracy i ubezpieczeń społecznych:

1) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

– do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

2) w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

– do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

3) w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

4) w Sądzie Okręgowym w Częstochowie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

– do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

5) w Sądzie Okręgowym w Elblągu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

6) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku:

a) Wydział Pracy z siedzibą w Gdyni – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Gdyni – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

7) w Sądzie Okręgowym w Gliwicach:

a) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,

b) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Rybniku – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach;

8) w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

9) w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

10) w Sądzie Okręgowym w Kaliszu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

11) w Sądzie Okręgowym w Katowicach:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chorzowie, Katowicach i Mysłowicach oraz sprawy organów rentowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach, Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach i Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach,

c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu,

d) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jaworznie, Mikołowie, Pszczynie i Tychach;

12) w Sądzie Okręgowym w Kielcach:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

13) w Sądzie Okręgowym w Koninie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

14) w Sądzie Okręgowym w Koszalinie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

15) w Sądzie Okręgowym w Krakowie:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Krakowie i Nowym Sączu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Myślenicach, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Sądów Rejonowych w: Chrzanowie, Miechowie, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie;

16) w Sądzie Okręgowym w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

17) w Sądzie Okręgowym w Legnicy – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

18) w Sądzie Okręgowym w Lublinie:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

19) w Sądzie Okręgowym w Łomży – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

20) w Sądzie Okręgowym w Łodzi:

a) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych w II instancji, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych w I instancji, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

c) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych w I instancji, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu;

21) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

22) w Sądzie Okręgowym w Opolu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

23) w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

24) w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

25) w Sądzie Okręgowym w Płocku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

26) w Sądzie Okręgowym w Poznaniu:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Pile, Rawiczu, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie,

c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie 1 wrześni;

27) w Sądzie Okręgowym w Przemyślu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

28) w Sądzie Okręgowym w Radomiu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

29) w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

30) w Sądzie Okręgowym w Siedlcach – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

31) w Sądzie Okręgowym w Sieradzu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

32) w Sądzie Okręgowym w Słupsku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

33) w Sądzie Okręgowym w Suwałkach – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

34) w Sądzie Okręgowym w Szczecinie:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

35) w Sądzie Okręgowym w Świdnicy – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

36) w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

37) w Sądzie Okręgowym w Tarnowie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

38) w Sądzie Okręgowym w Toruniu:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

39) w Sądzie Okręgowym w Warszawie:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,

b) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a także sprawy z Biura Emerytalnego Służby Więziennej oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,

d) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, a także sprawy zagraniczne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biuro Rent Zagranicznych oraz sprawy z Wojskowego Biura Emerytalnego;

40) w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

41) w Sądzie Okręgowym we Włocławku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

42) w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Miliczu, Trzebnicy, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu i dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu,

c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Wołowie i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;

43) w Sądzie Okręgowym w Zamościu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

44) w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu.";

3) w § 3 w ust. 2:

a) w pkt 14 uchyla się lit. a i c,

b) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu:

a) w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Wielkopolskim i Nowym Tomyślu,

b) w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu,

c) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie,

d) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Obornikach i Szamotułach,

e) w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Środzie Wielkopolskiej 1 wrześni;",

c) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

„25a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu:

a) w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku,

b) w Sądzie Rejonowym w Przemyślu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku;",

d) pkt 36 otrzymuje brzmienie:

„36) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie:

a) w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie – Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jako dwa wydziały:

– Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola i Żoliborz oraz gminy Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, a także do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie oraz część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola i Żoliborz oraz gminy Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

– Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

b) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

c) w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie;",

e) po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

„36a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

– w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie i Wołominie;".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 762 i Nr 194, poz. 1639, z 2003 r. Nr 110, poz. 1054 i Nr 219, poz. 2166 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1331, Nr 231, poz. 2325 i Nr 281, poz. 2797.