ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Okręgowym w Warszawie – sąd gospodarczy składający się z czterech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku i Warszawa-Praga w Warszawie,

b) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, z wyłączeniem części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki,

c) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla War-szawy-Śródmieścia w Warszawie oraz część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola i Żoliborz oraz gminy Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, a także obszar właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie,

d) Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego – do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku, Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,",

b) pkt 12a otrzymuje brzmienie:

„12a) w Sądzie Okręgowym w Krośnie – Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Krośnie i Przemyślu,";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2-19 w sądach rejonowych mających siedziby w miastach będących siedzibą sądów okręgowych tworzy się sądy gospodarcze (wydziały gospodarcze) do spraw gospodarczych oraz dla spraw upadłościowych i naprawczych. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 sąd gospodarczy (wydział gospodarczy) obejmuje obszar właściwości sądu okręgowego, w którego obszarze został utworzony.

2. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie tworzy się w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie sąd gospodarczy składający się z czterech wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz gminę Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie,

2) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla War-szawy-Śródmieścia w Warszawie oraz część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola i Żoliborz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

3) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy oraz gminę Iza-belin z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

4) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie.

3. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie tworzy się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie – Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

4. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku tworzy się w Sądzie Rejonowym w Białymstoku sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu białostockim,

2) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku.

5. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy tworzy się w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu bydgoskim, z wyłączeniem miasta Bydgoszczy,

2) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru miasta Bydgoszczy,

3) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

6. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku tworzy się:

1) w Sądzie Rejonowym w Gdańsku – sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gdańsku, z części miasta w granicach dzielnic: Oliwa, Wrzeszcz i Nowy Port, w Malborku i Starogar-dzie Gdańskim,

b) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gdańsku, z części miasta w granicach dzielnicy Śródmieście

oraz gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie, w Kwidzynie i Tczewie,

c) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,

2) w Sądzie Rejonowym w Gdyni – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie.

7. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach tworzy się:

1)w Sądzie Rejonowym w Gliwicach – sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w Gliwicach i Tarnowskich Górach,

b) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach,

2) w Sądzie Rejonowym w Rybniku – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Raciborzu i Rybniku,

3) w Sądzie Rejonowym w Zabrzu – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Rudzie Śląskiej i Zabrzu,

4) w Sądzie Rejonowym w Żorach – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu Śląskim i Żorach.

8. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze tworzy się w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu jeleniogórskim,

2) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

9. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach tworzy się:

1) w Sądzie Rejonowym w Będzinie – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości tego Sądu,

2) w Sądzie Rejonowym w Bytomiu – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości tego Sądu,

3) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości tego Sądu,

4) w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Dąbrowie Górniczej i Jaworznie,

5) w Sądzie Rejonowym w Katowicach – sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru miasta Katowice,

b) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Mysłowicach oraz miasta Siemianowice Śląskie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Katowicach,

c) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach,

6) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości tego Sądu,

7) w Sądzie Rejonowym w Tychach – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Mikołowie, Pszczynie i Tychach.

10. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie tworzy się w Sądzie Rejonowym w Koszalinie sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu koszalińskim,

2) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie.

11. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie tworzy się:

1) w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Chrzanowie, Miechowie i Olkuszu,

2) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z części miasta Krakowa w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Krowodrza i Śródmieście,

b) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmie-ścia w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, w Myślenicach i w Wieliczce,

c) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

3) w Sądzie Rejonowym w Wadowicach – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach.

12. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie tworzy się:

1)w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim,

2) w Sądzie Rejonowym w Chełmie – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Chełmie i Włodawie,

3) w Sądzie Rejonowym w Lublinie – sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kraśniku, Lubartowie, Lublinie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach i Rykach,

b) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie.

13. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi tworzy się:

1)w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z gmin: Andre-spol, Brójce i Nowosolna, Sądów Rejonowych w: Kutnie, Łęczycy, Pabianicach i Zgierzu,

b) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Bałuty i Polesie oraz dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Górna i Widzew,

c) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi,

2) w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach.

14. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku tworzy się:

1) w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Ciechanowie, Mławie i Płońsku,

2) w Sądzie Rejonowym w Płocku – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyninie, Płocku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie oraz dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Płocku.

15. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu tworzy się:

1) w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych oraz dla spraw upadłościowych i naprawczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu,

2) w Sądzie Rejonowym w Pile – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych oraz dla spraw upadłościowych i naprawczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie,

3) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do L, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie 1 wrześni,

b) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od Ł do Ż, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie 1 wrześni,

c) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i wrześni.

16. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie tworzy się w Sądzie Rejonowym w Szczecinie sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru miasta Szczecina,

2) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu szczecińskim, z wyłączeniem miasta Szczecina,

3) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.

17. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy tworzy się:

1) w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy i Ząbkowicach Śląskich,

2) w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy.

18. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu tworzy się w Sądzie Rejonowym w Toruniu sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu toruńskim,

2) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu.

19. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu tworzy się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu sąd gospodarczy składający się z czterech wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z części miasta Wrocławia w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Stare Miasto,

2) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z części miasta Wrocławia w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Krzyki i Psie Pole,

3) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu wrocławskim, z wyłączeniem części miasta Wrocławia w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Fabryczna, Krzyki, Psie Pole i Stare Miasto,

4) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu.";

3) w § 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie – Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: ostrołęckiego, płockiego, warszawskiego i warszawsko-praskiego,",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie – Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego,";

4) w § 5 w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz gmin: Góra Kalwaria, Kon-stancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i gmin Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, a także Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1330, Nr 144, poz. 1527 i Nr 281, poz. 2799.