ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przebywających za granicą

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przebywających za granicą (Dz. U. Nr 70, poz. 608) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) Ip. 12 otrzymuje brzmienie:


12 Republika Armenii Erywań, Ambasada RP Hanrapetutyan 44 a 0010 Erywań 12

2) Ip. 13 otrzymuje brzmienie:


13 Związek Australijski Canberra, Ambasada RP 7, Turrana Street, Yarralumla ACT 2600 13

3) Ip. 17 otrzymuje brzmienie:


17 Królestwo Belgii Bruksela, Ambasada RP 28, rue des Francs 17

4) Ip. 28 otrzymuje brzmienie:


28 Republika Chile Santiago de Chile, Ambasada RP Calle Mar del Plata 2055, Providencia 28

5) Ip. 40 otrzymuje brzmienie:


40 Arabska Republika Egiptu Agape Clinic Center, Church Street, Dahar, Hurghada 40

6) Ip. 42 otrzymuje brzmienie:


42 Republika Finlandii Helsinki, Ambasada RP Armas Lingrenin tie 21 00570, Helsinki 42

7) Ip. 48 otrzymuje brzmienie:


48 Republika Grecka Ateny, Dom Parafii Chrystusa Zbawiciela Michaił Woda 28 48

8) Ip. 60 otrzymuje brzmienie:


60 Irlandia Sligo, Gillooly Memoriał Hall Adelaide Street 60

9) Ip. 133 otrzymuje brzmienie:


133 Królestwo Szwecji Sztokholm, Ambasada RP Prastgardsgatan 5 Sundbyberg 133

10) Ip. 137 otrzymuje brzmienie:


137 Republika Tunezyjska Tunis, Ambasada RP

5 Impasse Nr 1, Rue de Cordoue

2092 EL MANAR I Tunis

137

11) Ip. 141 otrzymuje brzmienie:


141 Ukraina Kijów, Ambasada RP

Ul. Bohdana Chmielnickiego 60

141

12) Ip. 152 otrzymuje brzmienie:


152 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Londyn IV,

Windsor Hall,

Ealing London W5 5PD

152

13) Ip. 153 otrzymuje brzmienie:


153 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Southampton,

The Park House, 2 Brunswick Place

Southampton SO 15 2 AN

153

14) Ip. 154 otrzymuje brzmienie:


154 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Birmingham

Klub Polski Millenium House Bordesley Street Birmingham B5 5 PH

154

15) Ip. 155 otrzymuje brzmienie:


155 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Ipswich

St. Mary s Hall

322 Woodbridge Road

Ipswich IP4 4BD

155

16) Ip. 156 otrzymuje brzmienie:


156 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Bristol

Klub Polski

50 St. PauPs Road

Clifton

Bristol BS8 1LP

156

17) Ip. 157 otrzymuje brzmienie:


157 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Cambridge, Dom Polonia 231 Chesterton Road Cambridge CB4 1 AS 157

18) Ip. 158 otrzymuje brzmienie:


158 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Exeter,

St SidwelTs Centrę, Sidwell Street,

ExeterEX4 6NN

158

19) Ip. 160 otrzymuje brzmienie:


160 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Nottingham, Polski Ośrodek 2 Shertwood Rise, Nottingham NG7 6JN 160

20) Ip. 161 otrzymuje brzmienie:


161 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 200 The Boulevard

Hull

HU3 3EL

161

21) Ip. 181 otrzymuje brzmienie:

181 Zjednoczone Emiraty Arabskie Abu Dhabi, Ambasada RP Corner of Delma St. Karama plot Villa 284 181

22) Ip. 182 otrzymuje brzmienie:


182 Państwo Kataru Doha, West Bay, Al-Qutaifiya 66, Str. No. 519, Saha 49 Doha-Quatar 182

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).