ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji

Na podstawie art. 20p ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 663 i 665) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych nie stosuje się do imprez będących meczami lub współzawodnictwem kobiet lub mężczyzn w następujących dyscyplinach sportu:

1) akrobacja lotnicza;

2) alpinizm jaskiniowy;

3) akrobatyka sportowa;

4) badminton;

5) baseball;

6) biathlon letni;

7) biathlon zimowy;

8) bieg na orientację;

9) bikejoring;

10) bilard angielski;

11) bobsleje;

12) boks;

13) bowling;

14) brydż sportowy;

15) canicross;

16) curling;

17) cyklotrial;

18) doshinkan;

19) fitness;

20) gimnastyka artystyczna;

21) gimnastyka sportowa;

22) goju ryu;

23) golf;

24) gosoko ryu;

25) hokej na łyżworolkach;

26) hokej na trawie;

27) judo;

28) jujitsu;

29) kajakarstwo górskie;

30) kajakarstwo klasyczne;

31) kajak polo;

32) karambol;

33) karate fudokan;

34) karate wg systemu ITK;

35) karate wg systemu WKF;

36) kendo;

37) kick-boxing;

38) kolarstwo górskie;

39) kolarstwo przełajowe;

40) kolarstwo szosowe;

41) kolarstwo torowe;

42) korfball;

43) koszykówka;

44) kręglarstwo;

45) kulturystyka;

46) kyokushinkai;

47) lekkoatletyka;

48) łowiectwo podwodne;

49) łucznictwo;

50) łyżwiarstwo figurowe;

51) łyżwiarstwo szybkie;

52) modelarstwo kołowe;

53) modelarstwo lotnicze i kosmiczne;

54) modelarstwo pływające;

55) morskie żeglarstwo sportowe;

56) narciarstwo akrobatyczne;

57) narciarstwo alpejskie;

58) narciarstwo artystyczne;

59) narciarstwo klasyczne;

60) narciarstwo wodne;

61) narciarstwo wysokogórskie;

62) oyama karate;

63) orientacja podwodna;

64) pięciobój nowoczesny;

65) piłka nożna plażowa;

66) pitka nożna w konkurencji kobiet;

67) pitka ręczna;

68) piłka siatkowa;

69) piłka siatkowa plażowa;

70) pitka wodna;

71) piramida;

72) pool bilard;

73) pływanie;

74) pływanie długodystansowe;

75) pływanie synchroniczne;

76) pływanie w płetwach;

77) podnoszenie ciężarów;

78) powożenie zaprzęgami;

79) pulka i skijoring;

80) radioorientacja sportowa;

81) rajdy długodystansowe;

82) ringo;

83) rugby;

84) saneczkarstwo;

85) snooker;

86) shotokan;

87) shorin ryu;

88) short track;

89) skeleton;

90) skiboby;

91) skoki;

92) skoki do wody;

93) snowboard;

94) softball;

95) speedrower;

96) sport balonowy;

97) sport kartingowy;

98) sport lotniowy;

99) sport motocyklowy;

100) sport motolotniowy;

101) sport motorowodny;

102) sport paralotniowy;

103) sport samochodowy;

104) sport samolotowy;

105) sport spadochronowy;

106) sport śmigłowcowy;

107) sport szybowcowy;

108) strzelectwo kulowe;

109) strzelectwo śrutowe;

110) strzelectwo z broni pneumatycznej;

111) sumo; 112) szachy;

113) szermierka;

114) taniec sportowy;

115) taekwondo ITF i inne odmiany taekwondo;

116) tenis;

117) tenis stołowy;

118) trampolina;

119) triathlon;

120) trójbój siłowy;

121) ujeżdżenie;

122) unihokej:

123) warcaby;

124) wędkarstwo;

125) wioślarstwo;

126) WKKW;

127) woltyżerka;

128) wrotkarstwo;

129) wspinaczka sportowa;

130) wspinaczka wysokogórska;

131) wu shu;

132) wyścigi psich zaprzęgów;

133) zapasy w stylu klasycznym;

134) zapasy w stylu wolnym;

135) żeglarstwo;

136) żeglarstwo deskowe;

137) żeglarstwo lodowe.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do masowych imprez sportowych zakwalifikowanych jako imprezy masowe o podwyższonym ryzyku.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji <Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).