ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 az z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Znosi się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych położonych w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Międzyzdroje:

1) „Gosań”, wzgórze (-ni) o następujących współrzędnych geograficznych: 53°57’12” szerokości geograficznej północnej i 14°29’09” długości geograficznej wschodniej;

2) „Kwasowo”, las (-wa) o następujących współrzędnych geograficznych: 53°56’15” szerokości geograficznej północnej i 14°28’32” długości geograficznej wschodniej;

3) „Wyżnica”, wzgórze (-cy) o następujących współrzędnych geograficznych: 53°53’48” szerokości geograficznej północnej i 14°26’32” długości geograficznej wschodniej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. (poz. 1741)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).