ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu