ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną