ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące rejony uprawy tytoniu:

1) rejon lubelsko-podkarpacki obejmujący powiaty: bialski, biłgorajski, brzeski, brzozowski, dąbrówski, dębicki, chełmski, garwoliński, hrubieszowski, janowski, jarosławski, kolbuszowski, krasnostawski, kraśnicki, leżajski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, tęczyński, łukowski, mielecki, niżański, opatowski, opolski z siedzibą władz powiatu w Opolu Lubelskim, parczewski, przemyski, Przeworski, puławski, radzyński, ropczycko-sędzi-szowski, rycki, rzeszowski, sandomierski, sanocki, stalowowolski, staszowski, strzyżowski, świdnicki z siedzibą władz powiatu w Świdniku, tarnobrzeski, tarnowski, tomaszowski z siedzibą władz powiatu w Tomaszowie Lubelskim, włodawski i zamojski;

2) rejon świętokrzysko-małopolski obejmujący powiaty: białobrzeski, bocheński, buski, częstochowski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, krakowski, lipski, miechowski, myślenicki, olkuski, opoczyński, ostrowiecki, pajęczański, pińczowski, piotrkowski, proszowicki, przysuski, radomski, ra-domszczański, starachowicki, szydtowiecki, wielicki, włoszczowski, zawierciański i zwoleński;

3) rejon kujawsko-pomorski obejmujący powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, ciechanowski, działdowski, elbląski, gnieźnieński, golubsko-dobrzyński, gostyniński, grudziądzki, iławski, inowrocławski, kolski, kwidzyński, lipnow-ski, malborski, mławski, mogileński, nakielski, nowomiejski, ostródzki, pilski, płocki, płoński, pułtuski, rypiński, sępoleński, sierpecki, szamotulski, sztumski, świecki, tczewski, toruński, tucholski, wąbrzeski, wągrowiecki, włocławski, złotowski i żuromiński;

4) rejon mazurski obejmujący powiaty: augustowski, białostocki, ełcki, giżycki, gołdapski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, olecki, ostrołęcki, piski, sejneński, sokolski, suwalski i węgorzewski;

5) rejon dolnośląski obejmujący powiaty: brzeski z siedzibą władz powiatu w Brzegu, dzierżoniowski, głogowski, gtubczycki, gostyński, górowski, kępiński, kluczborski, kłobucki, legnicki, leszczyński, lubiński, milicki, namysłowski, nowosolski, nyski, oleski, oleśnicki, oławski, opolski, polkowicki, prudnicki, rawicki, średzki z siedzibą władz powiatu w Środzie Śląskiej, trzebnicki, wieluński, wołowski, wrocławski, wschowski, ząbkowicki i ztotoryjski.

§ 2. Grupy odmian tytoniu przeznaczone do upraw w rejonach uprawy tytoniu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu (Dz. U. Nr 80, poz. 863).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załącznik

GRUPY ODMIAN TYTONIU PRZEZNACZONE DO UPRAWY W REJONACH UPRAWY TYTONIU

Lp.

Grupa odmian tytoniu

Rejon uprawy tytoniu

1

Tytoń jasny, odmiany typu Virginia

lubelsko-podkarpacki, świętokrzysko-mało-polski, kujawsko-pomorski, mazurski, dolnośląski

2

Tytoń jasny, odmiany typu Burley

lubelsko-podkarpacki, świętokrzysko-małopolski, kujawsko-pomorski, mazurski, dolnośląski

3

Tytoń ciemny suszony powietrzem

lubelsko-podkarpacki, świętokrzysko-małopolski, mazurski

4

Tytoń ciemny suszony powietrzem, z możliwością dosuszenia i wędzenia

świętokrzysko-matopolski, kujawsko-pomorski