ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego

Na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki techniczne, niezbędne do przeprowadzania wyścigów konnych, dla torów wyścigowych, na których są przeprowadzane gonitwy:

1) galopem;

2) kłusem.

§ 2. Tory wyścigowe, na których są przeprowadzane gonitwy galopem, dzieli się na:

1) kategorię I – dla torów, na których mogą być przeprowadzane wszystkie rodzaje gonitw;

2) kategorię II – dla torów, na których mogą być przeprowadzane wyłącznie gonitwy krajowe, z wyjątkiem gonitw pozagrupowych.

§ 3. Szczegółowe warunki techniczne dla:

1) poszczególnych kategorii torów wyścigowych wymienionych w § 2, na których są przeprowadzane gonitwy galopem, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) torów wyścigowych, na których są przeprowadzane gonitwy kłusem, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. (poz. 2675)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).