ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach 2)

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach (Dz. U. Nr 83, poz. 771 i Nr 285, poz. 2864) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) Ip. 9 otrzymuje brzmienie:


„9 AZOKSYSTROBTNA metylo(E)-2-2-[6-(2-cyjanofenoksy)pirimidyno-4-yloksyfenyl
-3-metoksyakrylan
20 5,0 chmiel (suszony)

seler naciowy, ryż, warzywa kapustne liściaste

3,0 sałata i podobne, świeże ziota, jeżyny, maliny
2,0 truskawki (inne niż dziko rosnące), banany, pomidory, papryka, oberżyna, winogrona, cebula dymka
1,0 karczochy, ogórki, cukinie, korniszony, fasolka warzywna (ze strąkami), owoce cytrusowe
0,5 melony, arbuzy, kabaczki, brokuły, groszek warzywny (ze strąkami), nasiona soi, nasiona rzepaku, kalafiory
0,3 owies, żyto, pszenżyto, jęczmień, pszenica, kapusta głowiasta, bulwa selera
0,2 groszek warzywny (bez strąków), marchew karotka, chrzan, pasternak, fasolka warzywna (bez strąków), korzeń pietruszki, salsefia, kalarepa, endywia
0,1 brukselka, nasiona warzyw strączkowych, por, orzechy, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis)
0,05 pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego, pozostałe zboża, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego 4)
0,01 mleko5)

2) Ip. 80 otrzymuje brzmienie:


80 FENHEKSAMID 2',3'-dichloro-4'-hydroksy-1-metylocykloheksanokarboksa-nilid 30,0 10,0 sałata

owoce jagodowe (inne niż dziko rosnące - jeżyny, maliny, krzyżówka jeżyny z maliną), kiwi

5,0 wiśnie, czereśnie, truskawki (inne niż dziko rosnące), winogrona, owoce jagodowe (inne niż dziko rosnące-czarne jagody, agrest, żurawina, porzeczki), morele, brzoskwinie (w tym nektarynki i podobne hybrydy)
2,0 papryka
1,0 pomidory, śliwki, oberżyna, ogórki, cukinie, korniszony
0,1 nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camełlia sinensis), chmiel (suszony)
0,05 pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego, zboża, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4),mleko5), jaja6)

3) Ip. 82 otrzymuje brzmienie:


„82 FENPROPIMORF (+)-cis-4-[3-(4-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomorf-
olina
10,0 2,0 chmiel (suszony)
banany
1,0 truskawki (inne niż dziko rosnące), owoce jagodowe (inne niż dziko rosnące — jeżyny, maliny, krzyżówka jeżyny z maliną, czarne jagody, agrest, żurawina, porzeczki)
0,5 jęczmień, pszenica, owies, żyto, pszenżyto, orkisz, brukselka, por
0,3 wątroba bydlęca, kóz, świń i owiec
0,1 herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Came-llia sinensis)
0,05 inne zboża, nerki bydlęce, kóz, świń i owiec, pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego
0,02 mięso bydlęce, kóz, świń i owiec
0,01

pozostałe materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego, mleko, jaja1)


4) Ip. 104 otrzymuje brzmienie:


„104 IPROWALIKARB izopropylo2-metyl-l-[(l-p-tolyletyl)
karbamoiloHS)-propylokarbaminian
2,0 1,0 winogrona
pomidory, sałata i podobne
0,2 melony, arbuzy
0,1 cebula, ogórki, korniszony, cukinie, nasiona roślin oleistych, herbata (suszone)
0,05 liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony)

pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego, zboża”


5) Ip. 127—131 otrzymują brzmienie:


„127 MANEB MANEB, MANKOZEB, METIRAM, PROPINEB, ZINEB-(suma wyrażona jako CS2) 25,0 chmiel (suszony)
5,0 porzeczki, świeże zioła, oliwki, sałata i podobne, agrest, owoce cytrusowe
128 MANKOZEB 3,0 owoce ziarnkowe, por, pomidory
2,0 morele, korniszony, truskawki (inne niż dziko rosnące), jęczmień, owies, brzoskwinie (włączając nektarynki i podobne hybrydy), rzodkiewki, winogrona, cukinie, jarmuż, warzywa psiankowate (inne niż pomidory)
129 METTRAM 1,0 warzywa kapustne kwiatostanowe, fasolka warzywna (ze strąkami), groszek warzywny (ze strąkami), wiśnie, czereśnie, warzywa kapustne głowiaste, śliwki, żyto, pszenica, cebula dymka
0,5 warzywa kapustne liściaste (inne niż jarmuż), melony, kabaczki, arbuzy, ogórki (z wyjątkiem korniszonów), czosnek, nasiona rzepaku, cebula szalotka, cebula, seler naciowy
130 PROPINEB 0,3 rukiew wodna
0,2 endywia, marchew karotka, bulwa selera, salsefia
131 ZINEB 0,1 ziemniaki, fasolka warzywna (bez strąków), groszek warzywny (bez strąków), kalarepa, nasiona roślin oleistych (z wyjątkiem nasion rzepaku), orzechy, herbata (suszone liście fermentowane lub inne, Camellia sinensis)
0,05

pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego, pozostałe zboża, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko 5),jaia6)


6) Ip. 134 otrzymuje brzmienie:


„134 METALAKSYL METALAKSYL, w tym inne mieszaniny izomerów
składowych zawierające METALAKSYL M (suma izomerów)
10,0 2,0 chmiel (suszony)
winogrona na wino, sałata
1,0 winogrona spożywcze, owoce ziarnkowe, kapusta głowiasta, świeże zioła, cykoria
0,5 papryka, czosnek, owoce cytrusowe, truskawki (inne niż dziko rosnące), ogórki, cebula szalotka, cebula, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4)
0,3 endywia
0,2 pomidory, jarmuż, melony, por, arbuzy, cebula dymka
0,1 warzywa kapustne kwiatostanowe, marchew karotka, pasternak, nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis)
0,05

pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego, zboża. mleko ”, jaja6)


7) Ip. 138 i 139 otrzymują brzmienie:


„138 METOMYL S-metylo-N-(metylokarbamoiloksy)tioacetamid 10,0 2,0 chmiel (suszony)

sałata, szpinak i podobne, świeże zioła

1,0 cytryny, limonki, mandarynki (w tym klementynki i inne hybrydy), winogrona spożywcze
0,5 grejpfruty, pomarańcze, pome-lo, śliwki, rzodkiewki, pomidory, oberżyna
139 TIODIKARB 3,7,9,13-tetrametylo-5,l1-dioksa-2,8,14-tritia-4,7,9,
12-tetraazapentadeka-3,12-dieno-6,10-dion(suma tiodikarbu i
metomylu wyrażona jako metomyl)
0,2 owoce ziarnkowe, morele, brzoskwinie (włączając nektarynki i podobne hybrydy), brokuły
0,1 wiśnie, czereśnie, orzeszki ziemne, nasiona soi, nasiona bawełny, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis)
0,05 pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego, zboża
0,02 materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego 4),mleko5), jaja6)

8) Ip. 146 otrzymuje brzmienie:


„146 MYCHLOBUTANIL

2-(4-chlorofenylo)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)
heksylokar-bonitryl

5,0 3,0 sałata roszponka owoce cytrusowe
2,0 banany, chmiel (suszony)
1,0 wiśnie, czereśnie, winogrona, truskawki (inne niż dziko rosnące), owoce jagodowe (inne niż dziko rosnące -jeżyny, maliny, agrest, porzeczki)
0,5 owoce ziarnkowe, śliwki, brzoskwinie (w tym nektarynki i podobne hybrydy), papryka, karczochy
0,3 pomidory, morele, oberżyna
0,2 marchew karotka, melony, kabaczki, arbuzy, chrzan, pasternak, korzeń pietruszki
0,1 ogórki, cukinie, korniszony
0,05 orzechy, nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis)
0,02 pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego i zboża
0,01 materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego 4), mleko5), jaja61

9) Ip. 154 otrzymuje brzmienie:


„154 PENKONAZOL

(RS)-1[2-(2,4-dichlorofenylo) pentylo]-!H-1,2,4-triazol

0,5

0,2

porzeczki, chmiel (suszony)

owoce ziarnkowe, winogrona, karczochy

0,1 morele, brzoskwinie (włączając nektarynki i podobne hybrydy), melony, kabaczki, arbuzy, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis)
0,05 zboża, pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), jaja6)
0,01 mleko5)

4) W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu nie większej niż 10 %, dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin odnoszą się do całej masy materiału paszowego, licząc kości; w tym przypadku dopuszczalną zawartością pozostałości środka ochrony roślin jest jedna dziesiąta określonej wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, nie mniejsza jednak niż 0,01 mg/kg.

5) W przypadku oznaczania dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w surowym pełnym mleku pochodzącym od krów, jako podstawę do obliczeń bierze się 4 % wagową zawartość tłuszczu. W przypadku mleka surowego pełnego pochodzącego od innych zwierząt gospodarskich oznacza się niższe poziomy dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin od wziętej za podstawę zawartości tłuszczu. Dla przetworów mlecznych:

— przy wagowej zawartości tłuszczu nie większej niż 2 % — dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wynosi połowę określonej wartości dla mleka surowego pełnego,

— przy wagowej zawartości tłuszczu większej niż 2 % — dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin są 25 razy wyższe od określonej wartości dla mleka surowego pełnego.

6) W przypadku jaj i produktów z jaj zawierających więcej niż 10 % tłuszczu dopuszczalną zawartość pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku dopuszczalne poziomy zawartości pozostałości są 10 razy wyższe od dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2005 r.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2004/115/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów (Dz. Urz. UE L 374 z 22.12.2004, str. 64; Dz. Urz. UE L 5 z 7.1.2005, str. 26).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.