ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPV0 2)

Na podstawie art. 12 ust. 12 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO (Dz. U. Nr 170, poz. 1793, z 2006 r. Nr 79, poz. 553 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 324 i Nr 204, poz. 1478) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia część II. Rośliny warzywne otrzymuje brzmienie:

„II. Rośliny warzywne


Lp. Gatunek Wytyczne UPOV

1

2

3

1 Cebula siedmiolatka (czosnek dęty) TG/161/3 z 1.4.1998
2 Szczypiorek TG/198/1 z 9.4.2003
3 Burak liściowy TG/106/4 z 31.3.2004
4 Burak ćwikłowy TG/60/7 z 9.4.2008
5 Jarmuż TG/90/6 z 31.3.2004
6 Rzepa TG/37/10 z 4.4.2001
7 Cykoria sałatowa TG/154/3 z 18.10.1996
8 Dynia olbrzymia TG/155/4 z 28.3.2007
9 Rzodkiew TG/63/6 z 24.3.1999
10 Rabarbar TG/62/6 z 24.3.1999
11 Skorzonera (wężymord)

TG/116/3 z 21.10.1988”


2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia część II. Rośliny warzywne otrzymuje brzmienie:

„II. Rośliny warzywne


Lp. Gatunek Metodyka CPVO

1

2

3

1 Cebula, w tym echalion TP 46/1 z 14.6.2005
2 Szalotka TP 46/1 z 14.6.2005
3 Por TP85/1 z 15.11.2001
4 Czosnek pospolity TP 162/1 z 25.3.2004
5 Seler naciowy TP82/1 z 13.3 2008
6 Seler korzeniowy TP74/1 z 13.3.2008
7 Szparag TP 130/1 z 27.3.2002
8 Kalafior TP 45/1 z 15.11.2001
9 Brokuł TP 151/2 z 21.3.2007
10 Kapusta brukselska TP54/2 z 1.12.2005
11 Kalarepa TP 65/1 z 25.3.2004
12 Kapusta włoska TP 48/2 z 1.12.2005
13 Kapusta głowiasta biała TP 48/2 z 1.12.2005
14 Kapusta głowiasta czerwona TP 48/2 z 1.12.2005
15 Kapusta pekińska TP 105/1 z 13.3.2008
16 Papryka TP76/2 z 21.3.2007
17 Endywia — endywia eskariola i endywia kędzierzawa TP 118/2 z 1.12.2005
18 Cykoria korzeniowa TP 172/2 z 1.12.2005
19 Cykoria liściowa TP 173/1 z 25.3.2004
20 Kawon (arbuz) TP 142/1 z 21.3.2007
21 Melon TP 104/2 z 21.3.2007
22 Ogórek — sałatkowy i konserwowy TP61/2 z 13.3.2008
23 Dynia zwyczajna TP 119/1 z 25.3.2004
24 Karczoch — hiszpański (kard) i zwyczajny TP 184/1 z 25.3.2004
25 Marchew — jadalna i pastewna TP 49/3 z 13.3.2008
26 Koper włoski (fenkuł) TP 183/1 z 25.3.2004
27 Sałata TP 13/3 z 21.3.2007
28 Pomidor TP 44/3 z 21.3.2007
29 Pietruszka TP 136/1 z 21.3.2007
30 Fasola wielokwiatowa TP9/1 z 21.3.2007
31 Fasola zwykła karłowa i fasola zwykła tyczna TP 12/2 z 1.12.2005
32 Groch siewny cukrowy i groch siewny łuskowy TP7/1 z 6.11.2003
33 Rzodkiewka TP 64/1 z 27.3.2002
34 Oberżyna TP 117/1 z 13.3.2008
35 Szpinak TP55/2 z 13.3.2008
36 Roszponka warzywna TP75/2 z 21.3.2007
37 Bób TP Bób/1 z 25.3.2004
38 Kukurydza cukrowa i kukurydza pękająca

TP 2/2 z 15.11.2001”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 219 z 14.08.2008, str. 55).