ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:

§ 1. Międzynarodowymi organami kontroli i nadzoru uprawnionymi do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich są:

1) SGS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie;

2) „(uchylony);

3) „J.S.Hamilton Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdyni.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).