ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin 2)

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zim. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 200, poz. 2060, z późn. zm. 4) ) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po lp. 1 dodaje się lp. 1a—1h w brzmieniu:


„1a (E)-5-deceno-1-ol 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
1b (E,E)-8,10-dodecadieno-1-ol 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
1c (Z)-11-heksadecenal 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
1d (Z)-11 -heksadeceno-1 -ol 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
1e (Z)-13-oktadecenal 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
1f (Z)-7-tetradecenal 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
ig (Z)-8-dodeceno-1 -ol 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
1h (Z)-9-heksadecenal 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


2) po lp. 3a dodaje się lp. 3b w brzmieniu:


„3b 5-nitrogwajakolan sodu 1 listopada 2009 r.

1 stycznia 2013 r.”


3) po lp. 5 dodaje się lp. 5a w brzmieniu:


„5a aklonifen 1 września 2009 r.

1 października 2012 r.”


4) po lp. 14a dodaje się lp. 14b w brzmieniu:


„14b benzoesan denatonium 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


5) po lp. 18 dodaje się lp. 18a w brzmieniu:


„18a chizalofop-P 1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.”


6) po lp. 19a dodaje się lp. 19b i 19c w brzmieniu:


„19b chlorek didecylodimetyloamonu 1 stycznia 2010 r. 1 marca 2013 r.
19c chloromekwat 1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.”


7) po lp. 23 dodaje się lp. 23a w brzmieniu:


„23a chlorowodorek trimetyloaminy 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


8) po lp. 24 dodaje się lp. 24a w brzmieniu:


„24a chlorsulfuron 1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”


9) po lp. 30 dodaje się lp. 30a w brzmieniu:


„30a cymoksanil 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


10) po lp. 33 dodaje się lp. 33a w brzmieniu:


„33a cyromazyna 1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”


11) po lp. 37d dodaje się lp. 37e i 37f w brzmieniu:


„37e diatomit (ziemia okrzemkowa) 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
37f difenakum 1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”


12) po lp. 38 dodaje się lp. 38a w brzmieniu:


„38a dimetachlor 1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”


13) po lp. 43a dodaje się lp. 43b i 43c w brzmieniu:


„43b dodemorf 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
43c dwutlenek węgla 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


14) po lp. 45 dodaje się lp. 45a w brzmieniu:


„45a etofenproks 1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”


15) po lp. 49 dodaje się lp. 49a w brzmieniu:


„49a etylen 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


16) po lp. 70 dodaje się lp. 70a—70c w brzmieniu:


„70a fosforek glinu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
70b fosforek magnezu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
70c fosforek wapnia 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


17) po lp. 72a dodaje się lp. 72b w brzmieniu:


„72b gibereliny 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


18) po lp. 79 dodaje się lp. 79a w brzmieniu:


„79a imidachlopryd 1 września 2009 r.

1 października 2012 r.”


19) po lp. 83 dodaje się lp. 83a w brzmieniu:


„83a izomaślan Z,Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-doko-zatetraen-1-ylu 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


20) po lp. 88 dodaje się lp. 88a w brzmieniu:


„88a karbid 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


21) po lp. 89a dodaje się lp. 89b w brzmieniu:


„89b keton metylononylowy 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


22) po lp. 91 dodaje się lp. 91a i 91b w brzmieniu:


„91 a krzemian glinowo-sodowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
91b krzemian glinu 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


23) po lp. 92 dodaje się lp. 92a—92c w brzmieniu:


„92a kwas giberelinowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
92b kwas octowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
92c kwasy tłuszczowe C7-C20 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


24) po lp. 95 dodaje się lp. 95a w brzmieniu:


„95a lufenuron 1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”


25) po lp. 99 dodaje się lp. 99a w brzmieniu:


„99a mączka z krwi 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


26) po lp. 104a dodaje się lp. 104b i 104c w brzmieniu:


„104b metamitron 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
104c metazachlor 1 września 2009 r.

1 października 2012 r.”


27) po lp. 111 dodaje się lp. 111a w brzmieniu:


„111a metyloester kwasu 2,5-dichlorobenzo-esowego 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


28) po lp. 113 dodaje się lp. 113a—113h w brzmieniu:


„113a mieszanina (Z)-11-heksadecenalu oraz octanu (Z)-11-heksadecenu-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
113b mieszanina (Z)-9-heksadecenalu oraz (Z)-11-heksadecenalu oraz (Z)-13-okta-decenalu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
113c mieszanina octanu (E)-5-decenu-1-ylu oraz (E)-5-deceno-1-olu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
113d mieszanina octanu (E,Z)-7,9-dodeca-dienu-1-ylu oraz octanu (E,E)-7,9-do-decadienu-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
113e mieszanina octanu (E/Z)-8-dodecenu-1-ylu oraz octanu (E)-8-dodecenu-1-ylu oraz octanu (Z)-8-dodecenu-1-ylu oraz (Z)-8-dodeceno-1 -olu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
113f mieszanina octanu (Z)-8-dodecen-1-ylu oraz octanu dodecylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
113g mieszanina octanu (Z)-9-dodecen-1-ylu oraz octanu dodecylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
113h mieszanina octanu (Z,Z)-7,11-heksade-cadienu-1-ylu oraz octanu (Z,Z)-7,11-heksadecadienu-1-ylu 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


29) po lp. 114 dodaje się lp. 114a—114m w brzmieniu:


„114a mocznik 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
114b octan (E)-11-tetradeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
114c octan (E, Z)-2, 13-octadecadieno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
114d octan (E,Z)-7,9-dodecadieno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
114e octan (Z)-11-tetradeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
114f octan (Z)-8-dodeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
114g octan (Z)-9-dodeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
114h octan (Z)-9-tetradeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
114i octan (Z, E)-7, 11-heksadecadieno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
114j octan (Z, E)-9, 12-tetradecadieno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
114k octan amonu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
114l octan Z-11-heksadeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
114m octan Z-13-heksadecenu-11 -yn-1 -ylu 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


30) po lp. 118 dodaje się lp. 118a—118h w brzmieniu:


„118a oktan (E)-5-deceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
118b oktan (E)-8-dodeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
118c oktan (E/Z)-8-dodeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
118d oleje roślinne/olej rzepakowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
118e oleje roślinne/olejek cytronellowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
118f oleje roślinne/olejek goździkowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
118g oleje roślinne/olejek z mięty zielonej 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
118h orto-nitrofenolan sodu 1 listopada 2009 r.

1 stycznia 2013 r.”


31) po lp. 120 dodaje się lp. 120a w brzmieniu:


„120a penkonazol 1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”


32) po lp. 121b dodaje się lp. 121c i 121d w brzmieniu:


„121c piasek kwarcowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
121d pieprz 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


33) po lp. 130 dodaje się lp. 130a—130c w brzmieniu:


„130a p-nitrofenolan sodu 1 listopada 2009 r. 1 stycznia 2013 r.
130b podchloryn sodu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
130c pozostałości destylacji tłuszczu 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


34) po lp. 132 dodaje się lp. 132a w brzmieniu:


„132a propachizafop 1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.”


35) po lp. 138a dodaje się lp. 138b w brzmieniu:


„138b proteiny hydrolizowane 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


36) po lp. 139b dodaje się lp. 139c—139g w brzmieniu:


„139c putrescyna 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
139d pyretryny 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
139e repelenty zapachowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/olej rybny 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
139f repelenty zapachowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/smoła oleju talowego 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
139g repelenty zapachowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


37) po lp. 140 dodaje się lp. 140a—140c w brzmieniu:


„140a siarczan glinowo-amonowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
140b siarczan żelaza 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
140c siarka 1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”


38) po lp. 145 dodaje się lp. 145a—145e w brzmieniu:


„145a sulkotrion 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
145b środki odstraszające zapachem pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/ olej talowy surowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
145c tebufenpirad 1 listopada 2009 r. 1 stycznia 2013 r.
145d tebukonazol 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
145e teflubenzuron 1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.”


39) po lp. 146 dodaje się lp. 146a w brzmieniu:


„146a tetradecano-1-ol 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


40) po lp. 154a dodaje się lp. 154b i 154c w brzmieniu:


„154b triadimenol 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
154c trialat 1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”


41) po lp. 158 dodaje się lp. 158a w brzmieniu:


„158a triflusulfuron 1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”


42) po lp. 161 dodaje się lp. 161a i 161 b w brzmieniu:


„161a wapień 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
161b węglan wapnia 1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”


43) po lp. 162a dodaje się lp. 162b—162f w brzmieniu:


„162b wodorowęglan potasu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
162c wyciąg z alg morskich 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
162d wyciąg z czosnku 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
162e wyciąg z krzewu herbacianego 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.
162f zeta-cypermetryna 1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.”


44) po lp. 164 dodaje się lp. 165 w brzmieniu:


„165 związki miedzi: wodorotlenek miedzi, tlenochlorek miedzi, tlenek miedzi, ciecz bordoska, trójzasadowy siarczan miedzi 1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Komisji 2008/116/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej aklonifenu, imidachloprydu i metazachloru jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 86);

2) dyrektywy Komisji 2008/127/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej kilku substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 344 z 20.12.2008, str. 89);

3) dyrektywy Komisji 2008/125/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fosforku glinu, fosforku wapnia, fosforku magnezu, cymoksanilu, dodemorfu, metyloestru kwasu 2,5-dichloroben-zoesoewgo, metamitronu, sulkotrionu, tebukonazolu i triadimenolu jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 344 z 20.12.2008<, str. 78);

4) dyrektywy Komisji 2009/11/WE z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bensulfuronu, 5-nitrogwajakolanu sodu, orto-nitrofenolanu sodu, p-nitrofenolanu sodu i tebufenpiradu jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 48 z 19.02.2009, str. 5);

5) dyrektywy Komisji 2009/37/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloromekwatu, związków miedzi, propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu i zeta-cypermetryny jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 104 z 24.04.2009, str. 23);

6) dyrektywy Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 164 z 26.06.2009, str. 59);

7) dyrektywy Komisji 2009/77/WE z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chlorsulfuronu, cyromazyny, dimetachloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, trialatu oraz triflusulfuronu, jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 23).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817.

4)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2639, z 2005 r. Nr 43, poz. 419, Nr 133, poz. 1124 i Nr 231, poz. 1964, z 2006 r. Nr 17, poz. 138, Nr 59, poz. 414, Nr 132, poz. 926, Nr 167, poz. 1187 i Nr 220, poz. 1609, z 2007 r. Nr 50, poz. 333, Nr 101, poz. 681, Nr 163, poz. 1159 i Nr 234, poz. 1723, z 2008 r. Nr 144, poz. 909 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 15.