ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione 2)

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 130, poz. 1391, z późn. zm. 3) ) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Związki chemiczne


Lp. Substancja aktywna

1

2

1 (4E-7Z)-4,7-tridekadien-1-ylu octan
2 (4Z-9Z)-7,9-dodekadien-1-ol
3 (E)-10-dodecenylu octan
4 (Z)-3-metylo-6-izopropenylo-3,4-dekadien-1-ylu octan
5 (Z)-3-metylo-6-izopropenylo-9-deken-1-ylu octan
6 (Z)-5-dodeken-1-ylu octan
7 (Z)-7-tetradekanol
8 (Z)-9-trikozen
9 (Z,Z)-oktadienylu octan
10 2-propanol
11 3,7-dimetylo-2,6-oktadienal
12 4-chloro-3-metylofenol
13 7,8-epoksy-2-metylo-oktadekan
14 7-metylo-3-metyleno-7-okten-1-ylu propionian
15 8-hydroksycholina
16 acefat
17 alachlor
18 aldikarb
19 alkilodimetylobenzyloamoniowy chlorek
20 alkilodimetyloetylobenzyloamoniowy chlorek
21 amitraz
22 amonu siarczan
23 amonu wodorotlenek
24 azafenidyna
25 azot
26 azynofos metylowy
27 baru azotan
28 benomyl
29 bifenyl
30 borowy kwas
31 brometalina
32 chinochlorak
33 chlofencet
34 chlorofilina
35 chloroflurenol
36 cholekalcyferol
37 choliny chlorek
38 cinosulfuron
39 corn steep liquor (Nr CAS 066071-94-1)
40 cyjanowodór
41 czwartorzędowe związki amoniowe
42 diazynon
43 dichlorfos
44 dichlorofen
45 difacynon
46 difetialon
47 dimetenamid
48 dioktylodimetyloamoniowy chlorek
49 diuron
50 ekstrakt z cebuli
51 ekstrakt z soi
52 endosulfan
53 etanotiol
54 etyloheksanian
55 fenitrotion
56 fention
57 fentyny octan
58 fentyny wodorotlenek
59 ferodym
60 feromon Lasioderma serricorne (serrikoryna)
61 flamprop-M
62 flokumafen
63 fluoroacetamid
64 flurenol
65 fosalon
66 fosforowy kwas
67 heksaflumuron
68 heksakonazol
69 imazametabenz
70 imazetapir
71 imino-imido-biguanidyna (chlorhydrat poli)
72 izowa(Nr CIPAC: 8193)
73 kalcyferol
74 karbaryl
75 karbofuran
76 karbosulfan
77 kasugamycyna
78 krezolowy kwas
79 krymidyna
80 kumachlor
81 kumafuryl
82 kumatetralyl
83 laurylodimetylobenzyloamoniowy bromek
84 laurylodimetylobenzyloamoniowy chlorek
85 malation
86 mefluidid
87 metabenzotiazuron
88 metydation
89 metylo-trans-6-nonenian
90 mlekowy kwas
91 naftalen
92 naled
93 nuarymol
94 oksydemeton metylowy
95 oktylodecylodimetyloamoniowy chlorek
96 olej sojowy, epoksylowany
97 oleje roślinne/olej kokosowy
98 oleje roślinne/olej kukurydziany
99 oleje roślinne/olej z orzeszków ziemnych
100 oleje smołowe
101 papaina
102 parakwat
103 paration metylowy (metyloparation)
104 p-dichlorobenzen
105 p-krezolu octan
106 polioksyna
107 potasu sorban
108 pretilachlor
109 primisulfuron
110 pronumon
111 propionowy kwas
112 pyranokumaryna
113 scillirozyd (wyciąg z Urginea scilla)
114 sebacynowy kwas
115 sodu chlorek
116 sodu cyjanek
117 sodu dimetyloarsenian
118 sodu o-benzylo-p-chlorofenoksan
119 sodu propionian
120 sodu p-t-amylofenoksan
121 sodu tetrahydroboran
122 sodu węglan
123 sodu wodorotlenek
124 streptomycyna
125 strychnina
126 sulfamat amonu
127 talu siarczan
128 tetratiowęglan sodu
129 tiodikarb
130 tiomocznik
131 trans-6-nonen-1-ol
132 triadimefon
133 triazamat
134 trichlorfon
135 tridemorf
136 trimedlur
137 wapnia cyjanek
138 wapnia fosforan (limę phosphate)
139 wapnia tlenek
140 winchlozolina
141 zasady akrydynowe

2) w części II ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Związki chemiczne


Lp. Substancja aktywna zawarta w środku ochrony roślin Termin, w jakim środki ochrony roślin

zawierające substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie

1

2

3

1 (E,Z)-8,10-tetradekadienyl do dnia 22 grudnia 2008 r.
2 (E/Z)-9-dodecen-1-ol do dnia 22 grudnia 2008 r.
3 1,3,5-tir-(2-hydroksyetylo)-heksahydro-s-triazyna do dnia 31 grudnia 2010 r.
4 2-etylo-1-dioksaspiro (4,4) nonan do dnia 22 grudnia 2008 r.
5 2-merkaptobenzotiazol do dnia 22 grudnia 2008 r.
6 2-metoksypropan-1-ol do dnia 22 grudnia 2008 r.
7 2-metoksypropan-2-ol do dnia 22 grudnia 2008 r.
8 2-metylo-3-buten-2-ol do dnia 31 grudnia 2010 r.
9 2-naftylooksyacetamid do dnia 22 grudnia 2008 r.
10 3-karen do dnia 31 grudnia 2010 r.
11 3-metylo-3-buten-1 -ol do dnia 22 grudnia 2008 r.
12 4,6,6-trimetylo-bicyclo[3.1.1 ]hepto-3-en-ol, ((S)-cis-werbenol) do dnia 31 grudnia 2010 r.
13 albumina mleka do dnia 22 grudnia 2008 r.
14 aldehyd cynamonowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
15 aldehyd glutarowy do dnia 31 grudnia 2010 r.
16 alfa-pinen do dnia 31 grudnia 2010 r.
17 anetol do dnia 31 grudnia 2010 r.
18 asfalt do dnia 22 grudnia 2008 r.
19 azocyklotyna do dnia 4 października 2009 r.
20 benfurakarb do dnia 20 marca 2009 r.
21 benzolinon do dnia 22 grudnia 2008 r.
22 biohumus do dnia 31 grudnia 2010 r.
23 brodifakum do dnia 31 grudnia 2010 r.
24 chalkogran do dnia 31 grudnia 2010 r.
25 chitozan do dnia 31 grudnia 2010 r.
26 chloraloz do dnia 22 grudnia 2008 r.
27 chlorek wapnia do dnia 22 grudnia 2008 r.
28 chlorofasynon do dnia 22 grudnia 2008 r.
29 chlorowodorek chininy do dnia 10 października 2009 r.
30 cis-zeatyn do dnia 22 grudnia 2008 r.
31 cyheksatyna do dnia 4 października 2009 r.
32 cytronellol do dnia 22 grudnia 2008 r.
33 dimetipin do dnia 2 lutego 2009 r.
34 EDTA i jego sole do dnia 31 grudnia 2010 r.
35 etanedial do dnia 31 grudnia 2010 r.
36 eugenol do dnia 22 grudnia 2008 r.
37 fenarimol do dnia 30 czerwca 2009 r.
38 flufenzyna do dnia 22 grudnia 2008 r.
39 flumetsulam do dnia 22 grudnia 2008 r.
40 foksym do dnia 22 grudnia 2008 r.
41 formaldehyd do dnia 22 grudnia 2008 r.
42 fosforan trójwapnia do dnia 22 grudnia 2008 r.
43 haloksyfop-R do dnia 19 grudnia 2008 r.
44 HBTA jako środek odkażający do dnia 22 grudnia 2008 r.
45 ipsdienol do dnia 31 grudnia 2010 r.
46 ipsenol do dnia 22 grudnia 2008 r.
47 kadusafos do dnia 18 grudnia 2008 r.
48 kazeina do dnia 22 grudnia 2008 r.
49 kompleks miedziowy 8-hydroksychinoliny z kwasem salicylowym do dnia 22 grudnia 2008 r.
50 kumylfenol do dnia 22 grudnia 2008 r.
51 kwas foliowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
52 kwas gammaaminomastowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
53 kwas izomastowy do dnia 31 grudnia 2010 r.
54 kwas izowalerianowy do dnia 31 grudnia 2010 r.
55 kwas jasmonowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
56 kwas mrówkowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
57 kwas nadoctowy do dnia 31 grudnia 2010 r.
58 kwas N-fenyloftalmowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
59 kwas p-hydroksybenzoesowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
60 kwas walerianowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
61 laktofen do dnia 22 grudnia 2008 r.
62 lanolina do dnia 22 grudnia 2008 r.
63 lecytyna do dnia 22 grudnia 2008 r.
64 lineatyna do dnia 22 grudnia 2008 r.
65 metamidofos do dnia 30 czerwca 2009 r.
66 metomyl do dnia 19 marca 2009 r.
67 miazga czosnkowa do dnia 31 grudnia 2010 r.
68 myrcenol do dnia 31 grudnia 2010 r.
69 nadtlenek wodoru do dnia 22 grudnia 2008 r.
70 octan (8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ylu do dnia 22 grudnia 2008 r.
71 octan (E)-9-dodecen-1-ylu do dnia 22 grudnia 2008 r.
72 octan (E/Z)-9-dodecenylu do dnia 22 grudnia 2008 r.
73 octan (Z)-11-tetradecen-1-ylu do dnia 22 grudnia 2008 r.
74 oleina do dnia 22 grudnia 2008 r.
75 olejek czosnkowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
76 olejek kanangowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
77 olejek pomarańczowy do dnia 31 grudnia 2010 r.
78 olejek sojowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
79 olejek sosnowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
80 olejek wawrzynkowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
81 olejek z drzewa gwajakowego do dnia 22 grudnia 2008 r.
82 olejek z trawy cytrynowej do dnia 22 grudnia 2008 r.
83

oleje naftowe o nr CAS 64742-55-8 i 64742-57-7

do dnia 22 grudnia 2008 r.
84

oleje naftowe o nr CAS 74869-22-0

do dnia 22 grudnia 2008 r.
85 olejki eteryczne przeznaczone do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodniki do dnia 22 grudnia 2008 r.
86

olej parafinowy o nr CAS 64741-88-4

do dnia 31 grudnia 2010 r.
87

olej parafinowy o nr CAS 64741-89-5

do dnia 22 grudnia 2008 r.
88

olej parafinowy o nr CAS 64741-97-5

do dnia 22 grudnia 2008 r.
89

olej parafinowy o nr CAS 64742-55-8

do dnia 22 grudnia 2008 r.
90

olej parafinowy o nr CAS 64742-65-0

do dnia 22 grudnia 2008 r.
91

olej parafinowy o nr CAS 8012-95-1

do dnia 22 grudnia 2008 r.
92 olej rybny przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodniki do dnia 22 grudnia 2008 r.
93 olej słonecznikowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
94

olej talowy surowy o nr CAS 93571-80-3 przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodniki

do dnia 22 grudnia 2008 r.
95 olej z oliwek do dnia 22 grudnia 2008 r.
96 p-hydroksybenzoesan metylu do dnia 31 grudnia 2010 r.
97 pirofosforan żelaza do dnia 22 grudnia 2008 r.
98 polimer styrenu i akrylamidu do dnia 22 grudnia 2008 r.
99 procymidon do dnia 30 czerwca 2009 r.
100 propolis do dnia 22 grudnia 2008 r.
101 proszek musztardowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
102 proszek z igieł drzew iglastych do dnia 22 grudnia 2008 r.
103 p-toluenosulfonochloroamid sodu do dnia 22 grudnia 2008 r.
104 rotenon do dnia 10 października 2009 r.
105 siarczan mocznika do dnia 2 lutego 2009 r.
106 siarczek 2-hydroksyetylbutylu do dnia 22 grudnia 2008 r.
107

sól potasowa kwasu kaprylowego o nr CAS 124-07-2

do dnia 31 grudnia 2010 r.
108

sól potasowa kwasu tłuszczowego oleju talowego o nr CAS 61790-12-3

do dnia 22 grudnia 2008 r.
109 sól sodowa 2-metoksy-5-nitrofenolu do dnia 22 grudnia 2008 r.
110 terpinolen do dnia 31 grudnia 2010 r.
111 tetramina heksometylenu do dnia 22 grudnia 2008 r.
112 tidiazuron do dnia 4 października 2009 r.
113 trifluralina do dnia 20 marca 2009 r.
114 węglan amonu do dnia 22 grudnia 2008 r.
115 wodorotlenek wapnia do dnia 22 grudnia 2008 r.
116 wodorowęglan sodu do dnia 22 grudnia 2008 r.
117 wyciąg z dębu czerwonego, kaktusa Pronikly, sumaka aromatycznego i mangrowii czerwonej do dnia 31 grudnia 2010 r.
118 wyciąg z Equisetum do dnia 10 października 2009 r.
119 wyciąg z grejpfruta do dnia 31 grudnia 2010 r.
120 wyciąg z kwasu fosforowego spożywczego

i mączki rybnej przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodniki

do dnia 31 grudnia 2010 r.
121 wyciąg z mięty pieprzowej do dnia 31 grudnia 2010 r.
122 wyciąg z pestek grejpfruta do dnia 22 grudnia 2008 r.
123 żelatyna do dnia 22 grudnia 2008 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) decyzji Komisji 2007/428/WE z dnia 18 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia kadusafosu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 160 z 21.06.2007, str. 26);

2) decyzji Komisji 2007/628/WE z dnia 19 września 2007 r. dotyczącej niewłączenia metomylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 255 z 29.09.2007, str. 40);

3) decyzji Komisji 2007/615/WE z dnia 20 września 2007 r. dotyczącej niewłączenia benfurakarbu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 246 z 21.09.2007, str. 47);

4) decyzji Komisji 2007/629/WE z dnia 20 września 2007 r. dotyczącej niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 255 z 29.09.2007, str. 42);

5) decyzji Komisji 2007/442/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (Dz. Urz. UE L 166 z 28.06.2007, str. 16);

6) decyzji Komisji 2008/296/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. dotyczącej niewłączenia azocyklotyny, cyheksatyny i tidiazuro-nu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (Dz. Urz. UE L 101 z 11.04.2008, str. 9);

7) decyzji Komisji 2008/317/WE z dnia 10 kwietnia 2008 r. dotyczącej niewłączenia rotenonu, wyciągu z Equisetum i chlorowodorku chininy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (Dz. Urz. UE L 108 z 18.04.2008, str. 30).

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2553, z 2005 r. Nr 139, poz. 1169 i Nr 230, poz. 1959, z 2006 r. Nr 127, poz. 891, Nr 135, poz. 956 i Nr 227, poz. 1662, z 2007 r. Nr 144, poz. 1009 oraz z 2008 r. Nr 95, poz. 605.