ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wzorów i koloru munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wzoru odznaki tej Inspekcji

Na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577) zarządza się, co następuje:

§ 1. Mundur pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych składa się z:

1) zimowej marynarki z gabardyny w kolorze grafitowym;

2) zimowych spodni lub spódnicy z gabardyny w kolorze grafitowym;

3) letniej marynarki z tropiku w kolorze grafitowym;

4) letnich spodni lub spódnicy z tropiku w kolorze grafitowym;

5) koszuli z długim rękawem w kolorze błękitnym;

6) koszuli z krótkim rękawem w kolorze błękitnym;

7) swetra w kolorze grafitowym;

8) wiatrówki zimowej z gabardyny w kolorze grafitowym;

9) wiatrówki letniej z tropiku w kolorze grafitowym;

10) zimowej kurtki z nieprzemakalnego materiału z podpinką w kolorze grafitowym;

11) zimowej czapki z tkaniny wełnianej w kolorze grafitowym;

12) beretu z tkaniny wełnianej w kolorze grafitowym — dla mężczyzn;

13) furażerki z gabardyny w kolorze grafitowym — dla kobiet;

14) letnich skarpet w kolorze czarnym — dla mężczyzn;

15) letnich rajstop w kolorze beżowym — dla kobiet;

16) zimowych skarpet w kolorze czarnym — dla mężczyzn;

17) zimowych rajstop w kolorze beżowym — dla kobiet;

18) zimowych rękawiczek skórzanych ocieplanych w kolorze czarnym;

19) szalika w kolorze grafitowym;

20) krawata w kolorze grafitowym;

21) paska skórzanego do spodni (spódnicy) w kolorze czarnym;

22) zimowych trzewików skórzanych ocieplanych w kolorze czarnym — dla mężczyzn;

23) zimowych kozaków skórzanych ocieplanych w kolorze czarnym — dla kobiet;

24) letnich pantofli skórzanych w kolorze czarnym.

§ 2. 1. Na składnikach munduru, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 8—10, umieszcza się odznakę Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Odznakę umieszcza się na zewnętrznej stronie lewego rękawa, w odległości 15 centymetrów od górnego szwu.

2. Na nakryciach głowy, o których mowa w § 1 pkt 11—13, oraz na guzikach zewnętrznych składników munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych umieszcza się wizerunek orła, zgodny ze wzorem określonym w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Wzory munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór odznaki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2005 r. (poz. 1822)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).