ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu

Na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rejony uprawy tytoniu;

2) grupy odmian tytoniu przeznaczone do uprawy w poszczególnych rejonach uprawy tytoniu;

3) odmiany tytoniu należące do poszczególnych grup odmian tytoniu.

§ 2. Określa się następujące rejony uprawy tytoniu:

1) rejon lubelsko-podkarpacki obejmujący powiaty: bialski, biłgorajski, brzeski, brzozowski, dąbrowski, dębicki, chełmski, garwoliński, hrubieszowski, janowski, jarosławski, kolbuszowski, krasnostawski, kraśnicki, leżajski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, mielecki, niżański, opatowski, opolski z siedzibą władz powiatu w Opolu Lubelskim, parczewski, przemyski, przeworski, puławski, radzyński, ropczycko-sędziszowski, rycki, rzeszowski, sandomierski, sanocki, stalowowolski, staszowski, strzyżowski, świdnicki z siedzibą władz powiatu w Świdniku, tarnobrzeski, tarnowski, tomaszowski z siedzibą władz powiatu w Tomaszowie Lubelskim, włodawski i zamojski;

2) rejon świętokrzysko-małopolski obejmujący powiaty: białobrzeski, bocheński, buski, częstochowski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce miasto na prawach powiatu, kielecki, konecki, krakowski, lipski, miechowski, myślenicki, olkuski, opoczyński, ostrowiecki, pajęczański, pińczowski, piotrkowski, proszowicki, przysuski, radomski, Radom miasto na prawach powiatu, radomszczański, starachowicki, szydłowiecki, wielicki, włoszczowski, zawierciański i zwoleński;

3) rejon kujawsko-pomorski obejmujący powiaty: aleksandrowski, brodnicki, Bydgoszcz miasto na prawach powiatu, bydgoski, chełmiński, ciechanowski, działdowski, elbląski, gnieźnieński, golubsko-dobrzyński, gostyniński, Grudziądz miasto na prawach powiatu, grudziądzki, iławski, inowrocławski, kolski, kwidzyński, lipnowski, malborski, mławski, mogileński, nakielski, nowomiejski, obornicki, ostródzki, pilski, płocki, płoński, pułtuski, rypiński, sępoleński, sierpecki, szamotulski, sztumski, świecki, tczewski, Toruń miasto na prawach powiatu, toruński, tucholski, wąbrzeski, wągrowiecki, Włocławek miasto na prawach powiatu, włocławski, złotowski i żuromiński;

4) rejon mazurski obejmujący powiaty: augustowski, białostocki, ełcki, giżycki, gołdapski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, olecki, ostrołęcki, piski, sejneński, sokólski, suwalski i węgorzewski;

5) rejon dolnośląski obejmujący powiaty: brzeski z siedzibą władz powiatu w Brzegu, dzierżoniowski, głogowski, głubczycki, gostyński, górowski, kępiński, kluczborski, kłobucki, legnicki, leszczyński, lubiński, milicki, namysłowski, nowosolski, nyski, oleski, oleśnicki, oławski, opolski, polkowicki, prudnicki, rawicki, średzki z siedzibą władz powiatu w Środzie Śląskiej, trzebnicki, wieluński, wołowski, wrocławski, wschowski, ząbkowicki i złotoryjski.

§ 3. Grupy odmian tytoniu przeznaczone do uprawy w poszczególnych rejonach uprawy tytoniu są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Odmiany tytoniu należące do poszczególnych grup odmian tytoniu są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. (poz. 276)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r. poz. 243.