ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia współczynników równoważności oraz zakresu zawartości tłuszczu w śmietance

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 oraz z 2005 r. Nr 53, poz. 469) zarządza się, co następuje:

§ 1. Współczynniki równoważności określające ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania niektórych przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez dostawców bezpośrednich wynoszą dla:

1) 1 kg jogurtu naturalnego lub smakowego — 1 kg;

2) 1 kg jogurtu z dodatkiem owoców — 0,9 kg;

3) 1 kg kefiru naturalnego lub smakowego — 1 kg;

4) 1 kg kefiru z dodatkiem owoców — 0,9 kg;

5) 1 kg maślanki naturalnej lub smakowej — 1 kg;

6) 1 kg maślanki z dodatkiem owoców — 0,9 kg;

7) 1 kg sera twarogowego — 8 kg;

8) 1 kg sera dojrzewającego — 11 kg;

9) 1 kg sera smażonego — 9 kg; 10) 1 kg sera topionego — 9 kg.

§ 2. Zakres zawartości tłuszczu w śmietance wyprodukowanej i wprowadzonej do obrotu przez dostawców bezpośrednich wynosi od 12 do 36 %.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).