ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych 2)

Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571, z późn. zm. 4) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w części B:

a) w tabeli A. Owady, roztocza oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1. Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie)

Irlandia, Republika Portugalska [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (gminy Alcobaca, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinha, Nazare, Obidos, Peniche i Torres Verdas) i Trasos-Montes], Republika Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

b) w tabeli B. Wirusy oraz organizmy wirusopodobne pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1. Beet necrotic yellow vein virus

Republika Francuska (Britanny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

2) w załączniku nr 2 w części B w tabeli B. Bakterie pkt 2 otrzymuje brzmienie:


2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Części roślin, inne niż owoce i nasiona oraz rośliny przeznaczone do sadzenia6), ale łącznie z żywym pyłkiem kwiatowym przeznaczonym do zapylania, z rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L, Cydonia Mili., Eriobotrya Lindl., Malus Mili., Mespilus L, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L. oraz gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Królestwo Hiszpanii, Republika Estońska, Republika Francuska (Corsica), Republika Łotewska, Republika Portugalska, Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie), Irlandia, Republika Włoska [Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: prowincje Forli-Cesena (oprócz obszaru położonego na północ od drogi krajowej nr 9 — Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (oprócz obszaru położonego na północ od drogi krajowej nr 9 — Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: oprócz w prowincji Rovigo gmin: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara i w prowincji Padova gmin: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i w prowincji Verona gmin: Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco alTAdige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari], Republika Litewska, Republika Austrii [Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol (dystrykt administracyjny Lienz), Styria, Vienna], Republika Słowenii (oprócz regionów: Gorenjska i Maribor). Republika Słowacka [oprócz gmin: Blahova, Home Myto i Okoć (powiat Dunajska Streda), Hronovce i Hronske Kfaćany (powiat Levice), Vel'ke Ripńany (powiat Topofćany), Malinec (powiat Poltar), Hrhov (powiat Roźńava), Kazimir, Luhyńa, Mały Horeś, Svatuśe i Zatin (powiat Trebiśov)]


3) w załączniku nr 3 część B otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ B

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzące z państw trzecich, których wprowadzanie do stref chronionych jest zabronione


Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty Strefy chronione

1

2

1. Rośliny, inne niż owoce i nasiona, ale łącznie z żywym pyłkiem kwiatowym przeznaczonym do zapylania, z rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mili., Eriobotrya Lindl., Malus Mili., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. oraz Sorbus L, pochodzące z państw trzecich, oprócz Konfederacji Szwajcarskiej i państw uznanych za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 3) lub państw, w których zostały ustalone, zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych4), obszary wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., co zostało uznane przez Komisję Europejską3) — z zastrzeżeniem pkt 9, 9.1 i 18 części A

Królestwo Hiszpanii, Republika Estońska, Republika Francuska (Corsica), Republika Łotewska, Republika Portugalska, Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie), Irlandia, Republika Włoska [Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: prowincje Forlf-Cesena {oprócz obszaru położonego na północ od drogi krajowej nr 9 — Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (oprócz obszaru położonego na północ od drogi krajowej nr 9 — Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Urnbria; Valle d'Aosta; Veneto: oprócz w prowincji Rovigo gmin: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara i w prowincji Padova gmin: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i w prowincji Verona gmin: Palii, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco alTAdige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari], Republika Litewska, Republika Austrii [Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol (dystrykt administracyjny Lienz), Styria, Vienna], Republika Słowenii (oprócz regionów: Gorenjska i Maribor), Republika Słowacka [oprócz gmin: Blahova, Home Myto i Okoć (powiat Dunajska Streda), Hronovce i Hronske Kfaćany (powiat Levice), Vel'ke Ripńany (powiat TopoTćany), Malinec (powiat Poltar), Hrhov (powiat Rożńava), Kazimir, Luhyńa, Mały Horeś, Svatuśe i Zatin (powiat Trebiśov)]


4) w załączniku nr 4:

a) w części B w tabeli 1:

— pkt 20.1 i 20.2 otrzymują brzmienie:


20.1. Bulwy gatunku Solanum tuberosum L przeznaczone do sadzenia9

Oprócz wymagań wymienionych w części A w dziale 1 w pkt 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 i 25.6 oraz w dziale 2 w pkt 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 i 18.6, z zastrzeżeniem załącznika nr 3 do rozporządzenia część A pkt 10 i 11, urzędowe potwierdzenie1), że bulwy:

Republika Francuska (Britanny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

a) rosty na obszarze, gdzie występowanie Beet necrotic yellow vein virus (BNYW) nie zostało stwierdzone lub

b) rosły w gruncie lub w podłożach uprawowych składających się z ziemi, o której wiadomo, że jest wolna od BNYW, lub została poddana urzędowemu badaniu6) i w wyniku tego badania została uznana za wolną od BNYW, lub

c) zostały umyte i pozbawione ziemi

20.2. Bulwy Solanum tuberosum L, inne niż wymienione w pkt 20.1

a) przesytka lub partia bulw nie powinna zawierać wagowo więcej niż 1 % ziemi lub b) bulwy są przeznaczone do przetwarzania w miejscach posiadających urzędowo zatwierdzone urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapewniające nierozprzestrzenianie się BNYW

Republika Francuska (Britanny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

— pkt 21 otrzymuje brzmienie:


21. Rośliny, inne niż owoce i nasiona, ale łącznie z żywym pyłkiem kwiatowym przeznaczonym do zapylania, z rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L, Cydonia Mili., Eriobotrya Lindl., Malus Mili., Mespilus L, Pyracantha Roem., Pyrus L, Sorbus L. oraz gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Z zastrzeżeniem załącznika nr 3 do rozporządzenia część A pkt 9, 9.1 i 18 i część B pkt 1 i 2, urzędowe potwierdzenie, że rośliny:

Królestwo Hiszpanii, Republika Estońska, Republika Francuska (Corsica), Republika Łotewska, Republika Portugalska, Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie), Irlandia, Republika Włoska [Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: prowincje Forli-Cesena (oprócz obszaru położonego na północ od drogi krajowej nr 9 — Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (oprócz obszaru położonego na północ od drogi krajowej nr 9 — Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: oprócz w prowincji Rovigo gmin: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara i w prowincji Padova gmin: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i w prowincji Verona gmin: Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco alTAdige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari], Republika Litewska, Republika Austrii [Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol (dystrykt administracyjny Lienz), Styria, Vienna], Republika Słowenii (oprócz regionów: Gorenjska i Maribor), Republika Słowacka [oprócz gmin: Blahova, Home Myto i Okoć (powiat Dunajska Streda), Hronovce i Hronske KPaćany (powiat Levice), Vefke Ripńany (powiat Topolćany), Malinec (powiat Poltar), Hrhov (powiat Roźńava), Kazimfr, Luhyńa, Mały Horeś, Svatuśe i Zatin (powiat Trebiśov)]

a) pochodzą z państw trzecich uznanych za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 5) lub

b) pochodzą z obszaru uznanego w państwie trzecim za wolny od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych2), lub

c) pochodzą z jednego z kantonów Szwajcarii: Berne (oprócz obszarów: Signau i Trachselwald), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais, lub

d) pochodzą ze strefy chronionej wymienionej w tym punkcie w kolumnie 3, lub

e) zostały wyprodukowane w strefie buforowej13) albo zostały przemieszczone do strefy buforowej13) i przetrzymywane w niej co najmniej przez 7 miesięcy od ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, wliczając w to okres od 1 kwietnia do 31 października w ostatnim cyklu wegetacyjnym, na polu:

aa) które znajduje się wewnątrz strefy buforowej w odległości co najmniej 1 km od jej granicy oraz
bb) które wraz ze strefą buforową, na terenie której się znajduje, zostało urzędowo zatwierdzone dla celów uprawy roślin, zgodnie z wymogami określonymi w tym punkcie, przed rozpoczęciem pełnego cyklu wegetacyjnego poprzedzającego ostatni pełny cykl wegetacyjny, oraz
cc) które, wraz z otaczającym obszarem o promieniu co najmniej 500 m, zostało uznane za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. na podstawie urzędowych kontroli, przeprowadzonych od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego co najmniej:
— dwukrotnie na polu, w terminach: czerwiec—sierpień oraz sierpień—listopad oraz
— raz w otaczającym je obszarze, w terminie sierpień—listopad, oraz
dd) z którego rośliny zostały poddane urzędowej kontroli w terminie optymalnym do stwierdzenia występowania Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., w czasie której pobrano próby do badań laboratoryjnych w celu wykluczenia porażenia latentnego przez Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. ef al. i w wyniku tych badań zostały uznane za wolne od tego organizmu

— pkt 21.3 —27.2 otrzymują brzmienie:


21.3. Ule pszczele w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 czerwca Z załączonych dokumentów wynika, że ule pszczele:

Królestwo Hiszpanii, Republika Estońska, Republika Francuska (Corsica), Republika Łotewska, Republika Portugalska, Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie), Irlandia, Republika Włoska [Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: prowincje Forli—Cesena (oprócz obszaru położonego na północ od drogi krajowej nr 9 — Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (oprócz obszaru położonego na północ od drogi krajowej nr 9 — Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: oprócz w prowincji Rovigo gmin: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara i w prowincji Padova gmin: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i w prowincji Verona gmin: Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari], Republika Litewska, Republika Austrii [Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol (dystrykt administracyjny Lienz), Styria, Vienna], Republika Słowenii (oprócz regionów: Gorenjska i Maribor), Republika Słowacka [oprócz gmin: Blahova, Home Myto i Okoć (powiat Dunajska Streda), Hronovce i Hronske Kl'aćany (powiat Levice), Vel'ke Ripńany (powiat Topofćany), Malinec (powiat Poltar), Hrhov (powiat Rożńava), Kazimfr, Luhyńa, Mały Horeś, Svatuśe i Zatin (powiat Trebiśov)]

a) pochodzą z państw trzecich uznanych za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. etal. 5) lub

b) pochodzą z jednego z kantonów Szwajcarii: Berne (oprócz obszarów: Signau i Trachselwald), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais, lub

c) pochodzą ze strefy chronionej, wymienionej w tym punkcie w kolumnie 3, lub

d) zostały poddane zabiegom kwarantannowym przed przemieszczeniem

22. Rośliny gatunku Allium porrum L oraz z rodzajów: Apium L, Beta L, inne niż wymienione w pkt 25 oraz rośliny przeznaczone na paszę dla zwierząt, gatunków: Brassica napus L, Brassica rapa L. i z rodzaju Daucus L, inne niż rośliny przeznaczone do sadzenia9)

a) przesyłka lub partia roślin nie powinna zawierać wagowo więcej niż 1 % ziemi lub

Republika Francuska (Britanny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

b) rośliny są przeznaczone do przetwarzania w miejscach posiadających urzędowo zatwierdzone urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapewniające nierozprzestrzenianie się BNYW.

23. Rośliny gatunku Beta vulgaris L. przeznaczone do sadzenia9), inne niż nasiona

a) oprócz wymagań wymienionych w pkt 22, w części A w dziale 1 w pkt 35.1 i 35.2 oraz w dziale 2 w pkt 25, urzędowe potwierdzenie1), że rośliny:

Republika Francuska (Britanny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)
aa) zostały poddane urzędowym badaniom i w wyniku tych badań zostały uznane za wolne od BNYW lub
bb) były uprawiane z nasion spełniających wymagania wymienione w pkt 27.1 i 27.2 oraz
— rosły na obszarze, na którym występowanie BNYW nie zostało stwierdzone lub
— rosły w gruncie lub w podłożu uprawowym poddanym urzędowym badaniom i uznanym za wolne od BNYW w wyniku tych badań oraz
— zostały z nich pobrane próby, które poddano badaniom i w ich wyniku uznano je za wolne od BNYW,

b) jednostka posiadająca taki materiał powiadamia o tym służbę ochrony roślin

24.1. Nieukorzenione sadzonki roślin z gatunku Euphorbia pulcherrima Willd. przeznaczone do sadzenia9) Oprócz wymagań wymienionych w części A w dziale 1 w pkt 45.1, urzędowe potwierdzenie1), że: Irlandia, Republika Portugalska [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (gminy Alcobaca, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinha, Nazare, Obidos, Peniche i Torres Verdas) i Trasos-Montes], Republika Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

a) nieukorzenione sadzonki pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), lub

b) żadne oznaki Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) nie były zaobserwowane na sadzonkach i na roślinach, z których pochodzą sadzonki, które znajdowały się lub były produkowane w miejscach poddawanych urzędowym kontrolom co najmniej raz na trzy tygodnie w całym okresie produkcji tych roślin, lub

c) jeżeli sadzonki lub rośliny, z których pochodzą sadzonki, znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu, w którym stwierdzono Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), sadzonki lub rośliny zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po przeprowadzeniu urzędowych kontroli, które odbywały się co tydzień przez trzy tygodnie poprzedzające wysyłkę tych sadzonek lub roślin, i jednoczesnym monitorowaniu tych upraw; ostatnią kontrolę przeprowadza się bezpośrednio przed wysyłką sadzonek lub roślin z miejsca produkcji

24.2. Rośliny z gatunku Euphorbia pulcherrima Willd., przeznaczone do sadzenia, inne niż: — nasiona, — te, których opakowanie lub faza rozwoju kwiatów (lub przylistków) lub inneczynniki wskazują, że przeznaczone są dla ostatecznych odbiorców niezajmujących się profesjona1ną produkcją roślin, — określone w pkt 24.1 Oprócz wymagań wymienionych w części A w dziale 1 w pkt 45.1, urzędowe potwierdzenie1), że: Irlandia, Republika Portugalska [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (gminy Alcobaca, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinha, Nazare, Obidos, Peniche i Torres Verdas) i Trasos-Montes], Republika Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), lub

b) żadne oznaki Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) nie były obserwowane na roślinach w miejscu produkcji w czasie urzędowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w czasie dziewięciu tygodni poprzedzających wprowadzenie roślin do obrotu, lub

c) jeżeli rośliny znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu, w którym stwierdzono Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), rośliny zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po przeprowadzeniu urzędowych kontroli, które odbywały się co tydzień przez trzy tygodnie poprzedzające wysyłkę tych roślin i jednoczesnym ich monitorowaniu; ostatnią kontrolę przeprowadza się bezpośrednio przed wysyłką roślin z miejsca produkcji, oraz

d) potwierdzono, że rośliny były produkowane z sadzonek, które:

— pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), lub
— były uprawiane w miejscach produkcji, w których nie zaobserwowano oznak Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) podczas urzędowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w całym okresie produkcji tych sadzonek, lub
— jeżeli sadzonki znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu, w którym stwierdzono Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), sadzonki zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po przeprowadzeniu urzędowych kontroli, które odbywały się co tydzień przez trzy tygodnie poprzedzające wysyłkę tych sadzonek i jednoczesnym monitorowaniu tych upraw; ostatnią kontrolę przeprowadza się bezpośrednio przed wysyłką sadzonek z miejsca produkcji
24.3. Rośliny z rodzaju Begonia L, przeznaczone do sadzenia9), inne niż nasiona, karpy i bulwy, oraz rośliny z rodzajów: Ficus L. oraz Hibiscus L, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona oraz inne niż te, których opakowanie lub faza rozwoju kwiatów i inne czynniki wskazują, że są przeznaczone do ostatecznego odbiorcy niezajmującego się zawodowo produkcją roślin Oprócz wymagań wymienionych w części A w dziale 1 w pkt 45.1, w odpowiednich przypadkach, urzędowe potwierdzenie1), że: Irlandia, Republika Portugalska, [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (gminy Alcobaca, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinha, Nazare, Obidos, Peniche i Torres Verdas) i Trasos-Montes], Republika Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), lub

b) nie zaobserwowano oznak Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) na roślinach w miejscu produkcji w czasie urzędowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w czasie dziewięciu tygodni poprzedzających ich wprowadzenie do obrotu,

c) jeżeli rośliny znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu, w którym stwierdzono Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), rośliny zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po przeprowadzeniu urzędowych kontroli, które odbywały się co tydzień przez trzy tygodnie poprzedzające wysyłkę tych roślin i jednoczesnym monitorowaniu tych upraw; ostatnią kontrolę przeprowadza się bezpośrednio przed wysyłką roślin z miejsca produkcji

25. Rośliny gatunku Beta vulgaris L przeznaczone do przetwarzania

Urzędowe potwierdzenie1), że: Republika Francuska (Britanny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

a) rośliny są przemieszczane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się BNYW i są przeznaczone do przetwarzania w miejscach wyposażonych w urzędowo zatwierdzone urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapewniające nierozprzestrzenianie się BNYW, lub

b) rośliny były uprawiane na obszarze, na którym występowanie BNYW nie zostało stwierdzone

26. Ziemia osypowa oraz niesterylizowane odpady buraczane {Beta vulgaris L)

Urzędowe potwierdzenie1), że ziemia lub odpady: Republika Francuska (Britanny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

a) byty poddane zabiegowi zwalczającemu BNYW lub

b) są przeznaczone do wysyłki do miejsc, w których zostaną unieszkodliwione w urzędowo zatwierdzony sposób, lub

c) pochodzą z roślin Beta vulgaris uprawianych na obszarze, na którym występowanie BNYW nie zostało stwierdzone

27.1. Nasiona buraka gatunku Beta vulgaris L, w tym nasiona buraka pastewnego Oprócz wymagań w zakresie obrotu materiałem siewnym buraka, urzędowe potwierdzenie1), że: Republika Francuska (Britanny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

a) materiał siewny kategorii elitarny oraz kategorii kwalifikowany spełnia wymagania w zakresie jakości materiału siewnego określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego (Dz. U. Nr 59, poz. 565 i Nr 198, poz. 2044 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 388) lub

b) w przypadku materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie, materiał ten:

— spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania (Dz. U. Nr 60, poz. 526) oraz

— zostanie poddany procesowi mającemu na celu doprowadzenie go do stanu odpowiadającego wymaganiom jakościowym dla materiału siewnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, w zakładzie wyposażonym w urzędowo zatwierdzone i kontrolowane urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapewniające nie-rozprzestrzenianie się BNYW,
c) nasiona pochodzą z uprawy na obszarze, na którym występowanie BNYW nie zostało stwierdzone

27.2. Nasiona warzyw gatunku Beta vulgaris L. Oprócz wymagań w zakresie obrotu materiałem siewnym warzyw, urzędowe potwierdzenie1), że: Republika Francuska (Britanny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

a) zawartość zanieczyszczeń w przetworzonych nasionach nie przekracza wagowo 0,5 %; dla nasion otoczkowanych wymaganie to powinno być spełnione przed otoczkowaniem, lub

b) w przypadku nasion nieprzetworzonych, nasiona:

— są urzędowo pakowane w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się BNYW oraz
— są przeznaczone do przetworzenia, przy zachowaniu wymagań, o których mowa w lit. a, oraz zostaną dostarczone do zakładu przetwórczego wyposażonego w urzędowo zatwierdzone i kontrolowane urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapobiegające rozprzestrzenianiu się BNYW, lub

c) nasiona zostały zebrane z roślin uprawianych na obszarze, na którym występowanie BNYW nie zostało stwierdzone


— pkt 30 otrzymuje brzmienie:


30. Używane maszyny rolnicze

a) powinny być oczyszczone oraz wolne od ziemi i resztek roślinnych, w przypadku gdy są przemieszczane do miejsc produkcji, w których są uprawiane buraki, lub

Republika Francuska (Britanny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

b) powinny pochodzić z obszarów, na których występowanie BNYW nie zostało stwierdzone


b) w części B tabela 2 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 2

Wykaz stref chronionych


Organizm szkodliwy Nazwa strefy chronionej Oznaczenie strefy

1

2

3

Anthonomus grandis (Boh.) Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii (Andalusia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia) (a)1
Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) Irlandia, Republika Portugalska [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (gminy Alcobaca, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinha, Nazare, Obidos, Peniche i Torres Verdas) i Trasos-Montes], Republika Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (a)2
Cephalcia lariciphila (Klug.) Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspa Jersey) (a)3
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Republika Cypryjska* (a)3.1
Dendroctonus micans Kugelan Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspa Jersey) (a)4
Gilpinia hercyniae (Hartig) Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspa Jersey) (a)5
Globodera pallida (Stone) Behrens Republika Łotewska, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii (a)6
Gonipterus scutellatus Gyll Republika Grecka, Republika Portugalska (Azores) (a)7
Ips amitinus Eichhof Republika Grecka, Republika Francuska (Corsica), Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (a)8
Ips cembrae Heer Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna i Wyspa Man) (a)9
Ips duplicatus Sahlberg Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (a)10
Ips sexdentatus Bórner Irlandia, Republika Cypryjska*, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna i Wyspa Man) (a)11
Ips typographus Heer Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (a)12
Leptinotarsa decemlineata Say Królestwo Hiszpanii (Ibiza i Menorca), Irlandia, Republika Cypryjska*, Republika Malty, Republika Portugalska (Azores i Madeira), Republika Finlandii (dystrykty Aland, Hame, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Królestwo Szwecji (okręgi: Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar i Skśne), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (a)13
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna) (a)14
Sternochetus mangiferae Fabricius Królestwo Hiszpanii (Granada i Malaga), Republika Portugalska (Alentejo, Algarve i Madeira) (a)15
Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) Królestwo Hiszpanii (Ibiza) (a)16
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Portugalska (b)1
Erwin i a amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Królestwo Hiszpanii, Republika Estońska, Republika Francuska (Corsica), Republika Łotewska, Republika Portugalska, Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie), Irlandia”, Republika Włoska [Abruzzi; Apulia*; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna*: prowincje Forli-Cesena (oprócz obszaru położonego na północ od drogi krajowej nr 9 — Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (oprócz obszaru położonego na północ od drogi krajowej nr 9 — Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy*; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto*: oprócz w prowincji Rovigo gmin: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara i w prowincji Padova gmin: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i w prowincji Verona gmin: Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari], Republika Litewska*, Republika Austrii* [Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol (dystrykt administracyjny Lienz), Styria, Vienna], Republika Słowenii* (oprócz regionów: Gorenjska i Maribor), Republika Słowacka* [oprócz gmin: Blahova, Home Myto i Okoć (powiat Dunajska Streda), Hronovce i Hronske Kl'aćany (powiat Levice), Vel'ke Ripńany (powiat Topol'ćany), Malinec (powiat Poltar), Hrhov (powiat Rożńava), Kazimir, Luhyńa, Mały Horeś, Svatuśe i Zatin (powiat Trebiśov)]

(b)2
Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Grecka (Kreta i Lesbos), Irlandia, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (z wyjątkiem Wyspy Man) (c)01
Glomerella gossypii Edgerton Republika Grecka (c)1
Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna) (02
Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna) (06
Beet necrotic yellow vein virus Republika Francuska (Britanny), Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna) (d)1
Tomato spotted wilt virus Republika Finlandii, Królestwo Szwecji (d)2
Citrus tristeza virus (izolaty europejskie) Republika Grecka, Republika Francuska (Corsica), Republika Malty*, Republika Portugalska (d)3

* Traci status strefy chronionej z dniem 31 marca 2008 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia następujących dyrektyw:

— dyrektywy Komisji 2006/35/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniającej załączniki I—IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 88 z 25.3.2006, str. 9),

— dyrektywy Komisji 2006/36/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniającej dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylającej dyrektywę 92/76/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 25.3.2006, str. 13).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 138, poz. 1466, z 2005 r. Nr 81, poz. 715 i Nr 153, poz. 1277 oraz z 2006 r. Nr 33, poz. 233.