ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO 2)

Na podstawie art. 12 ust. 12 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO (Dz. U. Nr 170, poz. 1793 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 553) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia część II. Rośliny warzywne otrzymuje brzmienie:

II. Rośliny warzywne


Gatunek Wytyczne UPOV
Cebula siedmiolatka (czosnek dęty) Cebula siedmiolatka, wytyczne TG/161/3 z 1.4.1998
Czosnek pospolity Czosnek, wytyczne TG/162/4 z 4.4.2001
Seler Seler, wytyczne TG/82/4 z 17.4.2002 i 5.4.2006
Burak liściowy Burak liściowy, wytyczne TG/106/4 z 31.3.2004
Burak ćwikłowy Burak ćwikłowy, wytyczne TG/60/6 z 18.10.1996
Jarmuż Jarmuż, wytyczne TG/90/6 z 31.3.2004
Kalarepa Kalarepa, wytyczne TG/65/4 z 17.4.2002
Kapusta pekińska Kapusta pekińska, wytyczne TG/105/4 z 9.4.2003
Rzepa Rzepa, wytyczne TG/37/10 z 4.4.2001
Cykoria Cykoria, wytyczne TG/154/3 z 18.10.1996
Kawon (arbuz) Kawon, wytyczne TG/142/4 z 31.3.2004
Dynia olbrzymia Dynia olbrzymia, wytyczne TG/155/3 z 18.10.1996
Koper włoski (fenkuł) Koper włoski, wytyczne TG/183/3 z 4.4.2001
Pietruszka Pietruszka, wytyczne TG/136/5 z 6.4.2005
Fasola wielokwiatowa Fasola wielokwiatowa, wytyczne TG/9/5 z 9.4.2003
Rzodkiew Rzodkiew, wytyczne TG/63/6 z 24.3.1999
Rabarbar Rabarbar, wytyczne TG/62/6 z 24.3.1999
Skorzonera (wężymord) Skorzonera, wytyczne TG/116/3 z 21.10.1988
Oberżyna Oberżyna, wytyczne TG/117/4 z 17.4.2002

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia część II. Rośliny warzywne otrzymuje brzmienie:

II. Rośliny warzywne


Gatunek Metodyka CPVO
Cebula Cebula, metodyka TP/46/1 z 14.6.2005
Szalotka Szalotka, metodyka TP/46/1 z 14.6.2005
Por Por, metodyka TP/85/1 z 15.11.2001
Czosnek pospolity Czosnek pospolity, metodyka TP/162/1 z 25.3.2004
Szparag Szparag, metodyka TP/130/1 z 27.3.2002
Kalafior Kalafior, metodyka TP/45/1 z 15.11.2001
Brokuł Brokuł, metodyka TP/151/1 z 27.3.2002
Kapusta brukselska Kapusta brukselska, metodyka TP/54/2 z 1.12.2005
Kalarepa Kalarepa, metodyka TP/65/1 z 25.3.2004
Kapusta włoska Kapusta włoska, metodyka TP/48/2 z 1.12.2005
Kapusta głowiasta biała Kapusta głowiasta biała, metodyka TP/48/2 z 1.12.2005
Kapusta głowiasta czerwona Kapusta głowiasta czerwona, metodyka TP/48/2 z 1.12.2005
Papryka Papryka, metodyka TP/76/1 z 27.3.2002
Endywia Endywia, metodyka TP/118/2 z 1.12.2005
Cykoria Cykoria, metodyka TP/172/2 z 1.12.2005, metodyka TP/173/1 z 25.3.2004
Melon Melon, metodyka TP/104/1 z 27.3.2002
Ogórek Ogórek, metodyka TP/61/1 z 27.3.2002
Dynia zwyczajna Dynia zwyczajna, metodyka TP/119/1 z 25.3.2004
Karczoch zwyczajny Karczoch zwyczajny, metodyka TP/184/1 z 25.3.2004
Karczoch hiszpański (kard) Karczoch hiszpański, metodyka TP/184/1 z 25.3.2004
Marchew Marchew, metodyka TP/49/2 z 1.12.2005
Koper włoski (fenkuł) Koper włoski (fenkuł), metodyka TP/183/1 z 25.3.2004
Sałata Sałata, metodyka TP/13/2 z 1.12.2005
Pomidor Pomidor, metodyka TP/44/2 z 15.11.2001
Groch siewny łuskowy i cukrowy Groch siewny łuskowy i cukrowy, metodyka TP/7/1 z 6.11.2003
Fasola zwykła Fasola zwykła, metodyka TP/12/2 z 1.12.2005
Rzodkiewka Rzodkiewka, metodyka TP/64/6 z 27.3.2002
Szpinak Szpinak, metodyka TP/55/1 z 27.3.2002
Roszponka warzywna Roszponka, metodyka TP/75/1 z 27.3.2002
Bób Bób, metodyka TP Bobik/1 z 25.3.2004

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2006/127/WE z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 343 z 08.12.2006, str. 82).