ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki, okoliczności i sposób noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych.

§ 2. 1. Żołnierze zawodowi noszą broń służbową przy realizacji zadań służbowych, w przypadkach określonych przez dowódcę jednostki wojskowej, a w szczególności w czasie szkoleń i ćwiczeń, służby garnizonowej i wewnętrznej, zajęć służbowych oraz, w uzasadnionych przypadkach, w czasie podróży służbowych, w następujących okolicznościach:

1) broń krótką w kaburze:

a) na pasie żołnierskim lub oficerskim, na prawym boku, do ubioru polowego lub służbowego,

b) na pasku skórzanym oficera, na prawym boku, w zestawie z koszulobluzą oficerską z krótkim rękawem lub w zestawie z bluzą „olimpijką”.

c) na rapciach, na prawym boku, w ubiorze wyjściowym z kurtką mundurową, kurtką wyjściową lub kurtką zimową nieprzemakalną,

d) na pasie udowym, na prawym udzie, w przypadku noszenia kamizelki kuloodpornej,

e) na szelkach w kaburze operacyjnej do ubioru cywilnego lub munduru;

2) broń długą na pasie broni w położeniu:

a) „przez plecy”,

b) „na pas”,

c) „przez pierś”,

d) „przez kark”;

3) pistolet maszynowy z kolbą złożoną w kaburze na pasku przez ramię;

4) w pododdziałach reprezentacyjnych na pasie oficerskim, na prawym boku w czasie wystąpień o charakterze reprezentacyjnym;

5) broń białą:

a) kordzik – do ubioru galowego w Siłach Powietrznych oraz w Marynarce Wojennej, na rapciach zawieszonych na pasku pod kurtką z lewej strony, skierowany rękojeścią do przodu, ostrzem opadającym lekko w dół; długość przedniego rapcia powinna być taka, aby górna krawędź rękojeści kordzika przylegała do dolnej krawędzi kurtki; tylny rapeć powinien być około 5 cm dłuższy od przedniego,

b) szablę – w pododdziałach reprezentacyjnych do ubioru służbowego, na rapciach lub żabce, na pasie oficerskim z koalicyjką, na lewym boku wzdłuż bocznego szwu spodni, z tym że w Marynarce Wojennej bez koalicyjki.

2. Sposoby noszenia broni służbowej określają załączniki nr 1–4 do rozporządzenia.

§ 3. Żołnierze jednostek specjalnych mogą nosić broń służbową w położeniu zapewniającym swobodę operacyjną, zamocowaną do oporządzenia, umundurowania lub ubrania, noszoną w kieszeniach, zasobnikach, plecakach, w połączeniu z innym sprzętem w sposób zapewniający natychmiastowe i dogodne jej użycie.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. (poz. 197)

Załącznik nr 4

Sposób noszenia kordzika

(PDF)