ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie:

1) tworzy wojskowe komisje lekarskie;

2) ustala siedziby wojskowych komisji lekarskich;

3) określa terytorialny zasięg działania wojskowych komisji lekarskich;

4) określa właściwość wojskowych komisji lekarskich.

§ 2. Tworzy się następujące wojskowe komisje lekarskie i ustala się ich siedziby:

1) Centralną Wojskową Komisję Lekarską z siedzibą w Warszawie,

2) Stołeczną Wojskową Komisję Lekarską z siedzibą w Warszawie,

3) Wojskową Komisję Lekarską Sił Powietrznych z siedzibą w Warszawie,

4) Wojskową Komisję Lekarską Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdańsku,

5) Wojskową Komisję Lotniczo-Lekarską z siedzibą w Dęblinie,

6) Wojskową Komisję Lotniczo-Lekarską z siedzibą w Warszawie,

7) Wojskową Komisję Morsko-Lekarską z siedzibą w Gdańsku,

8) rejonowe wojskowe komisje lekarskie z siedzibą w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu,

9) terenowe wojskowe komisje lekarskie z siedzibą w Bydgoszczy, Dęblinie, Ełku, Gdańsku, Gliwicach, Kołobrzegu, Krakowie, Legionowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żarach

– zwane dalej „wojskowymi komisjami lekarskimi”.

§ 3. 1. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie jest komisją wyższego stopnia w stosunku do:

1) Stołecznej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie;

2) Wojskowej Komisji Lekarskiej Sił Powietrznych w Warszawie;

3) Wojskowej Komisji Lekarskiej Marynarki Wojennej w Gdańsku;

4) rejonowych wojskowych komisji lekarskich w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

2. Wojskowa Komisja Lekarska Sił Powietrznych w Warszawie jest komisją wyższego stopnia w stosunku do:

1) Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Dęblinie;

2) Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie.

3. Wojskowa Komisja Lekarska Marynarki Wojennej w Gdańsku jest komisją wyższego stopnia w stosunku do Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku.

4. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy jest komisją wyższego stopnia w stosunku do terenowych wojskowych komisji lekarskich w Bydgoszczy, Gdańsku, Kołobrzegu i Szczecinie.

5. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Krakowie jest komisją wyższego stopnia w stosunku do terenowych wojskowych komisji lekarskich w Dęblinie, Gliwicach, Krakowie, Lublinie i Przemyślu.

6. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie jest komisją wyższego stopnia w stosunku do terenowych wojskowych komisji lekarskich w Ełku, Legionowie, Olsztynie i Warszawie.

7. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska we Wrocławiu jest komisją wyższego stopnia w stosunku do terenowych wojskowych komisji lekarskich w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Żarach.

§ 4. 1. Terytorialne zasięgi działania Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie, Wojskowej Komisji Lekarskiej Sił Powietrznych w Warszawie, Wojskowej Komisji Lekarskiej Marynarki Wojennej w Gdańsku i Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku obejmują terytorium całego państwa.

2. Terytorialny zasięg działania Stołecznej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie obejmuje obszar miasta stołecznego Warszawy.

3. Terytorialny zasięg działania Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Dęblinie obejmuje obszar powiatu ryckiego w województwie lubelskim.

4. Terytorialny zasięg działania Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie obejmuje terytorium całego państwa, z wyjątkiem obszaru powiatu ryckiego w województwie lubelskim.

5. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy obejmuje obszar objęty zasięgiem działania terenowych wojskowych komisji lekarskich w Bydgoszczy, Gdańsku, Kołobrzegu i Szczecinie.

6. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie obejmuje obszar objęty zasięgiem działania terenowych wojskowych komisji lekarskich w Dęblinie, Gliwicach, Krakowie, Lublinie i Przemyślu.

7. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie obejmuje obszar objęty zasięgiem działania terenowych wojskowych komisji lekarskich w Ełku, Legionowie, Olsztynie i Warszawie.

8. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu obejmuje obszar objęty zasięgiem działania terenowych wojskowych komisji lekarskich w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Żarach.

9. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy obejmuje:

1) obszar województwa kujawsko-pomorskiego;

2) w województwie pomorskim obszar powiatów chojnickiego i człuchowskiego;

3) w województwie wielkopolskim obszar powiatów pilskiego i złotowskiego.

10. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Dęblinie obejmuje:

1) w województwie lubelskim obszar powiatów opolskiego, puławskiego i ryckiego;

2) w województwie mazowieckim obszar powiatów kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego oraz miasta na prawach powiatu Radomia.

11. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Ełku obejmuje:

1) obszar województwa podlaskiego;

2) w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego.

12. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Gdańsku obejmuje:

1) w województwie pomorskim obszar powiatów bytowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego i wejherowskiego oraz miast na prawach powiatu Gdańska, Gdyni i Sopotu;

2) w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów elbląskiego i miasta na prawach powiatu Elbląga.

13. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Gliwicach obejmuje:

1) w województwie opolskim obszar powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego i strzeleckiego oraz miasta na prawach powiatu Opola;

2) w województwie śląskim obszar powiatów będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego i zawierciańskiego oraz miast na prawach powiatu Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jastrzębia Zdroju, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tych, Zabrza i Żor.

14. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Kołobrzegu obejmuje:

1) w województwie pomorskim obszar powiatu słupskiego i miasta na prawach powiatu Słupska;

2) w województwie zachodniopomorskim obszar powiatów białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego oraz miasta na prawach powiatu Koszalina.

15. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie obejmuje:

1) obszar województwa małopolskiego;

2) w województwie śląskim obszar powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała;

3) w województwie świętokrzyskim obszar powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego, koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, staszowskiego i włoszczowskiego oraz miasta na prawach powiatu Kielc.

16. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Legionowie obejmuje:

1) w województwie mazowieckim obszar powiatów ciechanowskiego, gostynińskiego, legionowskiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego i żuromińskiego oraz miast na prawach powiatu Ostrołęki i Płocka;

2) w mieście stołecznym Warszawie obszar dzielnic Białołęka, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wawer i Wesoła.

17. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Lublinie obejmuje:

1) w województwie lubelskim obszar powiatów bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, Parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego i zamojskiego oraz miast na prawach powiatu Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina i Zamościa;

2) w województwie świętokrzyskim obszar powiatów opatowskiego, ostrowieckiego, sandomierskiego i starachowickiego.

18. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Łodzi obejmuje:

1) w województwie łódzkim obszar powiatów bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego i zgierskiego oraz miast na prawach powiatu Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego;

2) w województwie wielkopolskim obszar powiatów kolskiego i tureckiego.

19. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Olsztynie obejmuje w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego i szczycieńskiego oraz miasta na prawach powiatu Olsztyna.

20. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Poznaniu obejmuje w województwie wielkopolskim obszar powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kaliskiego, konińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pleszewskiego, poznańskiego, rawickiego, słupeckiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego i wrzesińskiego oraz miast na prawach powiatu Kalisza, Konina, Leszna i Poznania.

21. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Przemyślu obejmuje obszar województwa podkarpackiego.

22. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Szczecinie obejmuje:

1) w województwie lubuskim obszar powiatu strzelecko-drezdeneckiego;

2) w województwie zachodniopomorskim obszar powiatów choszczeńskiego, drawskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i wałeckiego oraz miast na prawach powiatu Szczecina i Świnoujścia.

23. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie obejmuje:

1) w województwie łódzkim obszar powiatów łowickiego, rawskiego i skierniewickiego oraz miasta na prawach powiatu Skierniewic;

2) w województwie mazowieckim obszar powiatów białobrzeskiego, garwolińskiego, grodziskiego, grójeckiego, łosickiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego oraz miasta na prawach powiatu Siedlec;

3) w mieście stołecznym Warszawie obszar dzielnic Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola i Żoliborz.

24. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu obejmuje:

1) w województwie dolnośląskim obszar powiatów dzierżoniowskiego, górowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, legnickiego, lwóweckiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, trzebnickiego, wałbrzyskiego, wołowskiego, wrocławskiego, ząbkowickiego i złotoryjskiego oraz miast na prawach powiatu Jeleniej Góry, Legnicy i Wrocławia;

2) w województwie opolskim obszar powiatów brzeskiego, kluczborskiego i namysłowskiego;

3) w województwie wielkopolskim obszar powiatów kępińskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego.

25. Terytorialny zasięg działania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Żarach obejmuje:

1) w województwie dolnośląskim obszar powiatów bolesławieckiego, głogowskiego, lubańskiego, lubińskiego, polkowickiego i zgorzeleckiego;

2) w województwie lubuskim obszar powiatów gorzowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego oraz miast na prawach powiatu Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry.

§ 5. Wojskowe komisje lekarskie są właściwe wobec:

1) żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej lub kontraktu na pełnienie służby terminowej;

2) żołnierzy pełniących służbę kandydacką;

3) osób, które ubiegają się o powołanie do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej;

4) żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe lub okresową służbę wojskową oraz pełniących czynną służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

5) osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, kiedy nie urzędują powiatowe komisje lekarskie, oraz osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej odbywających zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej i osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej odbywających służbę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217);

6) żołnierzy rezerwy, osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy oraz innych osób, podlegających ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania;

7) emerytów i rencistów wojskowych;

8) studentów odbywających zajęcia wojskowe w czasie trwania studiów;

9) małoletnich kształconych w szkołach lub orkiestrach wojskowych;

10) osób niebędących żołnierzami rezerwy, które pełniły albo odbyły służbę, o której mowa w pkt 1, 2 lub 4, oraz osób, które odbyły zajęcia wojskowe w czasie trwania studiów albo były kształcone w szkołach lub orkiestrach wojskowych, a także osób, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm. 2) ).

11) osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.), oraz osób ubiegających się o przyznanie takiego status;

12) funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

§ 6. Właściwość miejscową wojskowych komisji lekarskich ustala się:

1) w stosunku do żołnierzy, o których mowa w § 5 pkt 1, 2 i 4 – ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której pełnią czynną służbę wojskową;

2) w stosunku do osób, o których mowa w § 5 pkt 3 i 9 – ze względu na miejsce ich zamieszkania albo miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której mają zamiar pełnić zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką albo mają zamiar odbywać kształcenie lub kształcą się;

3) w stosunku do osób, o których mowa w § 5 pkt 5 i 6 — ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej odbywających zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej – ze względu na siedzibę organu, który utworzył jednostkę organizacyjną obrony cywilnej;

5) w stosunku do osób, o których mowa w § 5 pkt 7, 10 i 11 —ze względu na miejsce ich zamieszkania;

6) w stosunku do osób, o których mowa w § 5 pkt 8 – ze względu na miejsce ich zamieszkania albo miejsce studiów;

7) w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego — ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej, w której pełnią służbę;

8) w stosunku do kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego — ze względu na miejsce ich zamieszkania albo siedzibę jednostki organizacyjnej, w której mają zamiar pełnić służbę.

§ 7. Wojskowe komisje lekarskie orzekają o:

1) zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej;

2) zdolności do służby w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rodzajach wojsk i służb, a także na poszczególnych stanowiskach służbowych i poza granicami państwa, oraz o ograniczonej zdolności do zawodowej służby wojskowej;

3) uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby;

4) związku choroby i ułomności ze szczególnymi właściwościami lub warunkami czynnej służby wojskowej, służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego lub zasadniczej służby w jednostkach organizacyjnych obrony cywilnej albo z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojenny, a także z zatrudnieniem w miejscach, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;

5) związku śmierci z czynną służbą wojskową, ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego albo z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojenny;

6) inwalidztwie i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

7) związku inwalidztwa z czynną służbą wojskową albo ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego;

8) potrzebie udzielenia żołnierzowi urlopu zdrowotnego.

§ 8. 1. Do właściwości terenowych wojskowych komisji lekarskich należy orzekanie:

1) o zdolności do czynnej służby wojskowej i zaliczanie do kategorii zdolności do takiej służby:

a) żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6,

b) osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, kiedy nie urzędują powiatowe komisje lekarskie;

2) o zdolności żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, oraz osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej do odbywania czynnej służby wojskowej:

a) poza granicami państwa,

b) w jednostkach desantowo-szturmowych,

c) w Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,

d) w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

e) (uchylony),

f) w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego,

g) w warunkach działania prądu elektrycznego;

3) o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego żołnierzom, o których mowa w § 5 pkt 4, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

4) o związku choroby lub ułomności oraz śmierci żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, z czynną służbą wojskową.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, którzy zostali przeznaczeni do odbycia, odbywają albo odbyli czynną służbę wojskową w jednostkach Marynarki Wojennej lub Sił Powietrznych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2. 

§ 9. Do właściwości rejonowych wojskowych komisji lekarskich należy:

1) zajmowanie stanowiska wobec sprzeciwów do projektów orzeczeń terenowych wojskowych komisji lekarskich,

2) zajmowanie stanowiska wobec określonych projektów orzeczeń terenowych wojskowych komisji lekarskich,

3) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez terenowe wojskowe komisje lekarskie

– w sprawach, o których mowa w § 8 ust. 1.

§ 10. Do właściwości wojskowej komisji morsko-lekarskiej należy orzekanie:

1) w stosunku do żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, oraz osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej o zdolności do czynnej służby wojskowej i zaliczanie do kategorii zdolności do takiej służby, a także orzekanie o ich zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej;

2) w stosunku do żołnierzy, o których mowa w § 5 pkt 4, odbywających czynną służbę wojskową w jednostkach Marynarki Wojennej, w stosunku do żołnierzy rezerwy i osób, o których mowa w § 5 pkt 6, przeznaczonych do odbycia albo takich, które odbyły czynną służbę wojskową w jednostkach Marynarki Wojennej, oraz w stosunku do osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej o zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej:

a) poza granicami państwa,

b) w jednostkach desantowo-szturmowych,

c) w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

d) w charakterze nurków i płetwonurków,

e) w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego,

f) w warunkach działania prądu elektrycznego;

3) o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego żołnierzom, o których mowa w § 5 pkt 4, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, odbywającym czynną służbę wojskową w jednostkach Marynarki Wojennej;

4) o związku choroby lub ułomności oraz śmierci z czynną służbą wojskową w stosunku do żołnierzy, o których mowa w § 5 pkt 4, odbywających czynną służbę wojskową w jednostkach Marynarki Wojennej oraz żołnierzy rezerwy, którzy zostali przeznaczeni do odbycia albo odbyli czynną służbę wojskową w jednostkach Marynarki Wojennej.

§ 11. 1. Do właściwości wojskowych komisji lotniczo-lekarskich należy orzekanie:

1) w stosunku do żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, o zdolności do czynnej służby wojskowej i zaliczanie do kategorii zdolności do takiej służby, a także orzekanie o ich zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej w składzie personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej;

2) w stosunku do żołnierzy, o których mowa w § 5 pkt 4, odbywających czynną służbę wojskową w jednostkach Sił Powietrznych oraz w stosunku do żołnierzy rezerwy i osób, o których mowa w § 5 pkt 6, przeznaczonych do odbycia albo takich, które odbyły czynną służbę wojskową w jednostkach Sił Powietrznych, o zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej:

a) poza granicami państwa,

b) w jednostkach desantowo-szturmowych,

c) w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

d) w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego,

e) w warunkach działania prądu elektrycznego;

3) o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego żołnierzom, o których mowa w § 5 pkt 4, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, odbywającym czynną służbę wojskową w jednostkach Sił Powietrznych;

4) o związku choroby lub ułomności oraz śmierci z czynną służbą wojskową w stosunku do żołnierzy, o których mowa w § 5 pkt 4, odbywających czynną służbę wojskową w jednostkach Sił Powietrznych oraz żołnierzy rezerwy, którzy zostali przeznaczeni do odbycia albo odbyli czynną służbę wojskową w jednostkach Sił Powietrznych.

2. Przepisy ust. 1 dotyczące żołnierzy, o których mowa w § 5 pkt 4, stosuje się tylko do żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe lub okresową służbę wojskową.

§ 12. Do właściwości Wojskowej Komisji Lekarskiej Marynarki Wojennej należy:

1) zajmowanie stanowiska wobec sprzeciwów do projektów orzeczeń wojskowej komisji morsko-lekarskiej,

2) zajmowanie stanowiska wobec określonych projektów orzeczeń wojskowej komisji morsko-lekarskiej,

3) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez wojskową komisję morsko-lekarską

– w sprawach, o których mowa w § 10.

§ 13. Do właściwości Wojskowej Komisji Lekarskiej Sił Powietrznych należy:

1) zajmowanie stanowiska wobec sprzeciwów do projektów orzeczeń wojskowych komisji lotniczo-lekarskich,

2) zajmowanie stanowiska wobec określonych projektów orzeczeń wojskowych komisji lotniczo-lekarskich,

3) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez wojskowe komisje lotniczo-lekarskie

– w sprawach, o których mowa w § 11.

§ 14. 1. Właściwość Stołecznej Wojskowej Komisji Lekarskiej i Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej określają przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).

2. Do właściwości Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej należy również:

1) sprawowanie fachowego nadzoru nad działalnością pozostałych wojskowych komisji lekarskich, w tym rozstrzyganie kwestii budzących poważne wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie oraz wydawanie w tym przedmiocie wiążących zaleceń;

2) analizowanie całokształtu orzecznictwa wojskowo-lekarskiego i działalności orzeczniczo-lekarskiej wojskowych komisji lekarskich;

3) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej, w tym utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej, ambulatoriami, ambulatoriami z izbą chorych i lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej w jednostkach wojskowych, wyższymi szkołami medycznymi lub prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jednostkami badawczo-rozwojowymi prowadzącymi działalność w dziedzinie nauk medycznych oraz organami i jednostkami organizacyjnymi wykonującymi czynności orzeczniczo-lekarskie;

4) współdziałanie z dowódcami i organami wojskowymi oraz Wojskową Izbą Lekarską;

5) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności orzeczniczo-lekarskiej wojskowych komisji lekarskich.

3. Zalecenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie mogą dotyczyć sposobu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy załatwianej w drodze orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, z wyjątkiem przypadków określonych w odrębnych przepisach.

§ 15. Właściwość wojskowych komisji lekarskich określają w stosunku do:

1) żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 1–3 – przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

2) żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 1, 2, 4, 6 i 10, oraz zmarłych takich żołnierzy i osób, w sprawach orzekania o uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby oraz o związku śmierci wskutek wypadku lub choroby z czynną służbą wojskową – przepisy wydane na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 i Nr 179, poz. 1750);

3) osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej odbywających zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej – przepisy wydane na podstawie art. 162 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

4) osób, o których mowa w § 5 pkt 6, 7 i 10 – przepisy wydane na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 i Nr 121, poz. 1264);

5) osób, o których mowa w § 5 pkt 4, 6 i 8–10 – przepisy ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

6) osób, o których mowa w § 5 pkt 11 — przepisy ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;

7) funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego — przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710).

§ 16. 1. Wojskowe komisje lekarskie orzekają również o uprawnieniach do dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia wobec emerytów i rencistów wojskowych, do stopnia kapitana włącznie, a także członków rodzin żołnierzy zawodowych oraz emerytów i rencistów wojskowych, o ile wynika to z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203).

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, przepis § 6 pkt 5 stosuje się odpowiednio.

§ 17. 1. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie,

2) Stołeczna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie,

3) Wojskowa Komisja Lekarska Sił Powietrznych w Warszawie,

4) Wojskowa Komisja Lekarska Marynarki Wojennej w Gdańsku,

5) Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Dęblinie,

6) Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie,

7) Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku,

8) rejonowe wojskowe komisje lekarskie w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu,

9) terenowe wojskowe komisje lekarskie w Bydgoszczy, Dęblinie, Ełku, Gdańsku, Gliwicach, Kołobrzegu, Krakowie, Legionowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żarach

– stają się odpowiednio wojskowymi komisjami lekarskimi, o których mowa w § 2.

2. Sprawy wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przed wojskowymi komisjami lekarskimi wyszczególnionymi w ust. 1 prowadzą w dalszym ciągu wojskowe komisje lekarskie dotychczas właściwe.

3. Żołnierze zawodowi i pracownicy pełniący służbę lub zatrudnieni w wojskowych komisjach lekarskich wyszczególnionych w ust. 1 nadal pełnią służbę lub są zatrudnieni w odpowiednich wojskowych komisjach lekarskich, o których mowa w § 2.

4. Mienie oraz zobowiązania i wierzytelności wojskowych komisji lekarskich wyszczególnionych w ust. 1 stają się mieniem oraz zobowiązaniami i wierzytelnościami odpowiednich wojskowych komisji lekarskich, o których mowa w § 2.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 57, poz. 278, z 1994 r. Nr 31, poz. 113 oraz z 2000 r. Nr 97, poz. 1059), które w zakresie uregulowanym rozporządzeniem traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.