ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie określenia grup uposażenia

Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa grupy uposażenia dla poszczególnych stopni etatowych, do których zaszeregowane są stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych.

§ 2. Grupy uposażenia dla poszczególnych stopni etatowych, do których zaszeregowane są stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych, określa tabela.


Stopień etatowy Grupa uposażenia

1

2

generał (admirał) 20
generał broni (admirał floty) 19 B
19A
19
generał dywizji (wiceadmirał) 18 B
18 A
18
generał brygady (kontradmirał) 17 B
17 A
17
pułkownik (komandor) 16C
16 B
16 A
16
podpułkownik (komandor porucznik) 15 C
15 B
15 A
15
major

(komandor podporucznik)

14C
14B
14 A
14
kapitan

(kapitan marynarki)

13 B
13 A
13
porucznik (porucznik marynarki) 12 A
12
podporucznik (podporucznik marynarki) 11
starszy chorąży sztabowy

(starszy chorąży sztabowy marynarki)

10
starszy chorąży

(starszy chorąży marynarki)

9
chorąży

(chorąży marynarki)

8
młodszy chorąży

(młodszy chorąży marynarki)

7
starszy sierżant (starszy bosman) 6
sierżant (bosman) 5
plutonowy (bosmanmat) 4
starszy kapral (starszy mat) 3
kapral (mat) 2
starszy szeregowy (starszy marynarz) 1
szeregowy (marynarz) 0

§ 3. Określenie grup uposażeń dla poszczególnych stopni etatowych, o których mowa w § 2, stanowi podstawę do sporządzenia etatów jednostek wojskowych określających stanowiska służbowe, na które żołnierze zawodowi będą wyznaczani.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r., z wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.