ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych 1)