ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie