ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania