ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków w zakresie przygotowania dla izb morskich materiałów do dochodzeń w sprawach wypadków morskich

Na podstawie art. 21 ust. 3b ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: