ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 grudnia 2002 r. sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 2)