ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie 2)