ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych

Na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) zarządza się, co następuje: