ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie katastrof i wypadków kolejowych

Na podstawie art. 13 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: