ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 2)