ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami