ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Granicę portu morskiego w Kamieniu Pomorskim od strony lądu ustala się następująco:

Począwszy od punktu nr 1 położonego na południowo-zachodnim narożniku oczepu szóstego, liczonego od strony lądu, słupa podporowego kładki łączącej miasto Kamień Pomorski z miejscowością Żółcino, zwanej dalej „kładką”, granica portu biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż zachodniej krawędzi kładki, do punktu nr 2 położonego na odwodnej krawędzi nabrzeża, która stanowi granicę pomiędzy wodami Zalewu Kamieńskiego a nieruchomością Skarbu Państwa opisaną w księdze wieczystej KW nr 28259. W punkcie nr 2 granica portu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż krawędzi nabrzeża, a następnie przechodzi na drugą stronę kładki do punktu nr 3 i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przecina nieruchomość opisaną w księdze wieczystej KW nr 28259 i dochodzi do punktu nr 4 położonego przy narożniku ogrodzenia parkingu samochodowego. Od punktu nr 4 granica portu biegnie wzdłuż ogrodzenia parkingu do punktu nr 5, następnie przecina ulicę Lipową i dochodzi do punktu nr 6 położonego u podnóża muru obronnego Starego Miasta. W punkcie nr 6 granica portu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż muru obronnego Starego Miasta, południową granicą pasa drogowego ulicy Lipowej, przez punkty od nr 7 do nr 11, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dalej biegnie wzdłuż muru obronnego Starego Miasta przez punkty od nr 12 do nr 22 położonego na narożniku muru obronnego Starego Miasta, we wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Bałtyckiej. Dalej granica portu biegnie linią łamaną, przecinając ulicę Bałtycką, przez punkt nr 23 do punktu nr 24 położonego na północno-wschodnim krańcu fragmentu muru obronnego Starego Miasta. Punkty nr 22 i 23 położone są na granicy obrębów 2 i 3 miasta Kamień Pomorski. W punkcie nr 24 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy ulicy Bałtyckiej w kierunku mola, przez punkty od nr 25 do nr 29. Następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie zachodnią granicą nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A., opisanej w księdze wieczystej KW nr 21496, linią łamaną przez punkty od nr 30 do nr 47, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez punkt nr 48 dochodzi do punktu nr 49 na północno-wschodnim narożniku terenu Międzyszkolnego Ośrodka Żeglarskiego. Od punktu nr 49 granica portu biegnie w kierunku południowym przez punkty od nr 50 do nr 54, gdzie zmienia kierunek na zachodni, przecina ogrodzenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i biegnie do punktu nr 55. Od punktu nr 55 granica portu biegnie w kierunku południowym linią łamaną przez punkty od nr 56 do nr 61, trzykrotnie przecinając ogrodzenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Punkt nr 61 jest położony na granicy obrębów 2 i 5 miasta Kamień Pomorski. Od punktu nr 61 granica portu biegnie w kierunku zachodnim, granicą tych obrębów, przez punkt nr 62 do punktu nr 63.

W punkcie nr 63 granica portu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości komunalnej opisanej w księdze wieczystej KW nr 18484 do punktu nr 64. Następnie zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości do punktu nr 65 położonego na granicy pasa technicznego morskich wód wewnętrznych. W punkcie nr 65 granica portu zmienia kierunek na północny i granicą pasa technicznego biegnie przez punkty nr 66 i 67. Od punktu nr 67 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim, linią brzegu Zalewu Kamieńskiego, do punktu nr 68, gdzie zmienia kierunek na północny, dochodzi do skrzydełka betonowego nabrzeża i dalej odwodną krawędzią nabrzeża dochodzi do punktu nr 69 położonego na granicy obrębów 2 i 5 miasta Kamień Pomorski, włączając w obszar portu teren nieruchomości komunalnej opisanej w księdze wieczystej KW nr 18484. Dalej granica portu biegnie do punktu nr 70 położonego na styku krawędzi nabrzeża z zachodnią krawędzią betonowego pomostu oddzielającego wody Zalewu Kamieńskiego od Basenu Rybacko-Żeglarskiego. Następnie granica portu biegnie zachodnią krawędzią pomostu w kierunku północnym do punktu nr 71 położonego na północno-zachodnim narożniku pomostu. W punkcie nr 71 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni, przecina wejście do Basenu Rybacko-Żeglarskiego i dochodzi do punktu nr 72 położonego na południowo-zachodnim narożniku pomostu betonowego oddzielającego Basen Rybacko-Żeglarski od wód Zalewu Kamieńskiego. Od punktu nr 72 granica portu biegnie w kierunku północnym, zewnętrzną krawędzią pomostu, do punktu nr 73 położonego na północno-zachodnim narożniku pomostu, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wodami Zalewu Kamieńskiego do punktu nr 74 położonego na północno-zachodnim narożniku mola. Od punktu nr 74 granica portu biegnie wzdłuż północnej krawędzi mola, przecina granicę obrębów nr 2 i 3 miasta Kamień Pomorski i dochodzi do punktu nr 75 położonego na północno-wschodnim narożniku mola. Od punktu nr 75 granica portu biegnie wodami Zalewu Kamieńskiego, w kierunku północno-wschodnim, do punktu nr 1, oddzielając akwatorium portowe od morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego.

2. W obszar portu morskiego w Kamieniu Pomorskim wchodzi również enklawa obejmująca nieruchomość Skarbu Państwa opisaną w księdze wieczystej KW nr 26645, zabudowaną budynkiem bosmanatu portu położonym u podnóża muru obronnego Starego Miasta przy ulicy Wilków Morskich 2.

Granicę enklawy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim ustala się następująco:

Poczynając od punktu nr 76, stanowiącego północny narożnik granicy nieruchomości Skarbu Państwa opisanej w księdze wieczystej KW nr 26645, granica enklawy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 77 u podnóża ściany muru obronnego Starego Miasta, następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i wzdłuż ściany muru obronnego Starego

Miasta biegnie granicą nieruchomości Skarbu Państwa przez punkty od nr 78 do nr 80 na południowym narożniku budynku bosmanatu, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie do punktu nr 81, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie południowo-wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Wilków Morskich przez punkt nr 82 do punktu nr 76.

3. Pomiędzy kolejnymi punktami wyznaczającymi granicę portu morskiego w Kamieniu Pomorskim, o których mowa w ust. 1 i 2, granica biegnie odcinkami prostymi.

4.  Punkty załamania granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim są punktami granicznymi działek ewidencyjnych.

§ 2. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów załamań granicy dla portu morskiego w Kamieniu Pomorskim od strony lądu podano w Geodezyjnym Układzie Odniesienia — „EUREF-89” (European Reference Frame 1989.0):


Numery

punktów granicy portu

Współrzędne w układzie EUREF-89
B L

1

2

3

1

53°58’30,9949”

14°46’16,0711”

2

53°58’29,0265”

14°46’15,6625”

3

53°58’29,0282”

14°46’15,8024”

4

53°58’28,7096”

14°46’15,8655”

5

53°58’27,2322”

14°46’16,2431”

6

53°58’26,5187”

14°46’16,3713”

7

53°58’26,5439”

14°46’15,8111”

8

53°58’26,6160”

14°46’14,6040”

9

53°58’26,6279”

14°46’14,4463”

10

53°58’26,7709”

14°46’12,5975”

11

53°58’26,7831”

14°46’12,4195”

12

53°58’26,7001”

14°46’12,2889”

13

53°58’26,3812”

14°46’11,1664”

14

53°58’26,0234”

14°46’10,0553”

15

53°58’25,6572”

14°46’09,0708”

16

53°58’25,5682”

14°46’08,8999”

17

53°58’25,4016”

14°46’08,3802”

18

53°58’25,1865”

14°46’07,8301”

19

53°58’25,0509”

14°46’07,4806”

20

53°58’24,7288”

14°46’06,6052”

21

53°58’23,9617”

14°46’04,3172”

22

53°58’23,7174”

14°46’03,6259”

23

53°58’23,6097”

14°46’03,5587”

24

53°58’23,5672”

14°46’03,2377”

25

53°58’23,7858”

14°46’03,0234”

26

53°58’24,2250”

14°46’02,6063”

27

53°58’24,5468”

14°46’02,3003”

28

53°58’24,7172”

14°46’02,1216”

29

53°58’24,8003”

14°46’02,0298”

30

53°58’24,3763”

14°46’00,9113”

31

53°58’24,0541”

14°46’00,1364”

32

53°58’23,6833”

14°45’59,3230”

33

53°58’23,3671”

14°45’58,6428”

34

53°58’22,8336”

14°45’57,9034”

35

53°58’22,4526”

14°45’57,4139”

36

53°58’21,8431”

14°45’56,7977”

37

53°58’20,7355”

14°45’55,6055”

38

53°58’20,5118”

14°45’55,4265”

39

53°58’20,1636”

14°45’55,1476”

40

53°58’19,6027”

14°45’54,7105”

41

53°58’18,9836”

14°45’54,1350”

42

53°58’18,6600”

14°45’53,8427”

43

53°58’17,9292”

14°45’53,1628”

44

53°58’17,3955”

14°45’52,7396”

45

53°58’16,8482”

14°45’52,3902”

46

53°58’16,2683”

14°45’51,9421”

47

53°58’16,0561”

14°45’51,8915”

48

53°58’16,0845”

14°45’51,7999”

49

53°58’16,0378”

14°45’51,7602”

50

53°58’15,5314”

14°45’51,7121”

51

53°58’15,3061”

14°45’51,6951”

52

53°58’14,7225”

14°45’51,6501”

53

53°58’14,0428”

14°45’51,6783”

54

53°58’12,7811”

14°45’51,8266”

55

53°58’12,7487”

14°45’51,4743”

56

53°58’12,5806”

14°45’51,4855”

57

53°58’12,2596”

14°45’51,8870”

58

53°58’11,9573”

14°45’51,8856”

59

53°58’12,0835”

14°45’51,6395”

60

53°58’11,8226”

14°45’51,5833”

61

53°58’10,9899”

14°45’51,9122”

62

53°58’10,9258”

14°45’51,3185”

63

53°58’10,9265”

14°45’51,2553”

64

53°58’09,3446”

14°45’51,2353”

65

53°58’09,0787”

14°45’46,5160”

66

53°58’09,2078”

14°45’46,5497”

67

53°58’10,3203”

14°45’46,8594”

68

53°58’10,3880”

14°45’46,6867”

69

53°58’10,9123”

14°45’46,7244”

70

53°58’11,2367”

14°45’46,7482”

71

53°58’12,7835”

14°45’46,8474”

72

53°58’13,0283”

14°45’45,7129”

73

53°58’14,7448”

14°45’45,7635”

74

53°58’26,8394”

14°46’00,4632”

75

53°58’26,9654”

14°46’00,9379”

76

53°58’22,8471”

14°45’59,6560”

77

53°58’22,6334”

14°45’59,9606”

78

53°58’22,6193”

14°45’59,9344”

79

53°58’22,3706”

14°45’59,4059”

80

53°58’22,2562”

14°45’59,2716”

81

53°58’22,3481”

14°45’59,0295”

82

53°58’22,5859”

14°45’59,2890”


§ 3. Linia granicy portu morskiego, o której mowa w § 1, jest oznaczona na mapach w skali 1:1000 i 1:5000, które są dostępne do wglądu w Urzędzie Morskim w Szczecinie, w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim oraz w Urzędzie Miasta Kamień Pomorski.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 16 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim (Dz. U. Nr 58, poz. 319), które zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.