ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego i przeprowadzania testu umiejętności oraz sposobu ustalania ich kosztów