ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Granicę portu morskiego w Szczecinie od strony lądu ustala się, jak następuje:

Poczynając od punktu nr 1, będącego jednocześnie punktem na granicy administracyjnej miast Szczecina i Polic, położonego na północnym brzegu kanału Cie-śnica, stanowiącego granicę tych miast, granica portu biegnie granicą administracyjną obu miast wzdłuż wymienionego kanału w kierunku wschodnim do punktu nr 2, a następnie wodami Odry na wschód przez punkty nr 3 i 4 do punktu nr 5, położonego na wschodnim brzegu Odry, będącego jednocześnie punktem granicznym na granicy administracyjnej miasta Szczecina, miasta Polic i gminy Goleniów.

Dalej granica portu biegnie na północny wschód do punktu nr 6, położonego w gminie Goleniów, przy wale ochronnym południowego brzegu rzeki Iny, przekracza wał, dochodząc do punktu nr 7 położonego u podnóża wału od strony lądu, po czym biegnie w kierunku południowym, od strony lądu wzdłuż wału ochronnego rzeki Odry, przez punkty o kolejnych numerach, w tym punkt nr 14a, do punktu nr 18.

Z punktu nr 18 granica portu zmienia kierunek na wschodni i wzdłuż górnej krawędzi skarpy nadbrzeżnej dochodzi do punktu nr 19. Stąd biegnie na południe, przecina linię brzegową kanału Iński Nurt łączącego rzekę Odrę z jeziorem Dąbie, stanowiącą granicę administracyjną gminy Goleniów i miasta Szczecina, przecina kanał Iński Nurt i dochodzi do punktu nr 20 położonego na północnym brzegu Wyspy Mewiej.

Dalej granica portu biegnie Wyspą Mewią, na południe, w odległości około 40 m od wschodniego brzegu przesmyku Babina, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 25. W punkcie nr 25 granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i w linii prostej przecina przesmyk Babina, dochodząc do punktu nr 26, położonego na Wyspie Dębinie, 50 m na południowy wschód od północnego cypla wyspy.

Z punktu nr 26 granica portu biegnie na południowy zachód, w odległości około 50 m od zachodniego brzegu rzeki Odry, przez istniejące punkty graniczne oddziałów Nadleśnictwa Trzebież, którym nadano kolejne numery granicy portu, i dochodzi do punktu nr 60, położonego w odległości 11 m od północnego brzegu Kanału Leśniczówka, mającego ujście do Odry.

W dalszym biegu granica portu nie zmienia kierunku, przecina Kanał Leśniczówka, biegnie nadal wzdłuż granic oddziałów Nadleśnictwa Trzebież, w odległości około 40 m od brzegu rzeki Odry i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 75a.

Od punktu nr 75a granica portu nadal biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 76, przekracza Kanał Żeglarski, biegnie dalej przez punkt nr 77 do punktu nr 78, położonego na północnym brzegu rzeki Święta. Przekracza cieśninę i przez punkt nr 79 dochodzi do punktu nr 79a, położonego na wyspie Radolin w odległości 55 m na wschód od brzegu Przekopu Mieleńskiego.

Od punktu nr 79a granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie wzdłuż granic oddziałów Nadleśnictwa Trzebież, w przeciętnej odległości około 60 m od brzegu Przekopu Mieleńskiego, przez punkty o kolejnych numerach, przecina rozlewisko przy Przekopie Mieleń-skim między punktami nr 82 i 83, po czym przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 87, położonego na wyspie Radolin, w pobliżu linii brzegu jeziora Dąbie, w odległości 65 m na wschód od zachodniego brzegu Przekopu Mieleńskiego.

W dalszym przebiegu granica portu dochodzi do punktu nr 87a, położonego na brzegu jeziora Dąbie i biegnie dalej na południe jego brzegiem przez punkty nr 87b-c, 88, 88a-d, 89, 89a-c, 90, 90a-f, 91 i dochodzi do punktu nr 91a, położonego na południowym cyplu wyspy Radolin od strony Przekopu Mieleńskiego. Następnie przecina Przesmyk Orli, dochodząc przez punkty nr 91 b, 92 do punktu nr 92a, położonego na brzegu wyspy Wielka Kępa. Stąd biegnie dalej na południe, do punktu nr 93 położonego na tej wyspie w odległości 65 m od brzegu Przekopu Mieleńskiego.

Następnie granica portu biegnie wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 67,72 i 76, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście, w kierunku południowo-wschodnim, w przeciętnej odległości 70 m od brzegu Przekopu Mieleńskiego, przez punkty o kolejnych numerach, w tym punkty nr 97a, 97b, 97c, do punktu nr 98 położonego na wale ochronnym. Z punktu nr 98 granica portu nadal biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przecina w punkcie nr 100 drogę prowadzącą do Kąpieliska Mieleńskiego i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 107, położonego na północnym brzegu cieśniny Duńczycy.

Przebiegając nadal na południowy wschód, wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 79, 82, 85, 87, 89, 91 i 93, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście, granica portu przecina wody rzeki Duńczycy, po czym przebiega przez wyspę Mienia w odległości około 70 m od brzegu Przekopu Mieleńskiego i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 115. Tu skręca na południe i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 120, położonego w odległości 90 m od wschodniego brzegu Przekopu Mieleńskiego oraz 67 m na północ od brzegu rzeki Parnicy.

W punkcie nr 120 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni, równoległy do północnej linii brzegu rzeki Parnicy, i dochodzi, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 123 położonego na wysokości ujścia kanału do rzeki Regalicy. W punkcie nr 123 granica portu zmienia kierunek na południowy, przecina rzekę Parnicę i dochodzi do punktu nr 124, położonego u zbiegu południowego brzegu rzeki Parnicy i zachodniego brzegu rzeki Regalicy.

Od punktu nr 124 granica portu biegnie w kierunku południowym, zachodnim brzegiem rzeki Regalicy, przez punkty nr 124a-d, 125, 125a-h, 126, 126a-e, 127, 127a-e, 128,128a-d, do punktu nr 129 położonego przy północnym skraju wylotu rowu melioracyjnego do rzeki Regalicy. Stąd biegnie dalej na południe, w odległości około 5 m na zachód od skraju nabrzeża, do punktu nr 130, położonego u podnóża nasypu drogowego północnej strony ulicy Gdańskiej, przy moście Ctowym.

W punkcie nr 130 granica portu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż podnóża nasypu drogowego starej jezdni ulicy Gdańskiej, przecina ulicę Węglową i dochodzi do punktu nr 147, położonego na granicy terenów kolejowych na wysokości wschodniego przyczółka wiaduktu drogowego.

Z punktu nr 147 granica portu biegnie na północny zachód do punktu nr 148, przecina torowisko kolejowe, dochodząc do punktu nr 149, położonego na starej granicy pasa drogowego ulicy Gdańskiej i biegnie dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż starej granicy pasa drogowego, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 166. Punkty nr 148—157, 160—162, 164 i 166 są jednocześnie punktami granicznymi działek ewidencyjnych nr 49/8, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście, i nr 6/10, obręb ewidencyjny nr 107 Śródmieście.

Od punktu nr 166 granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie wzdłuż północnej granicy ulicy Gdańskiej przez punkty nr 167a, 168a, 169a, 170a, 171a, 172a do punktu nr 178. Punkty o numerach od 167a do 178 są jednocześnie punktami granicznymi działek ewidencyjnych nr 6/13 i 6/11, obręb ewidencyjny nr 107 Śródmieście.

Od punktu nr 178 granica portu w dalszym ciągu biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż bocznicy kolejowej, przecina ulicę Basenową i dochodzi do punktu nr 179, położonego na załamaniu ogrodzenia terenów Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Następnie biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 182, przecina ulicę Zatokową, pozostawiając po stronie portu parking samochodowy, dochodzi do punktu nr 183, po czym biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty o kolejnych numerach, w tym punkt nr 186a, do punktu nr 188. Punkty nr 179, 181, 183, 186a, 187 i 188 są jednocześnie punktami granicznymi działki ewidencyjnej nr 50/12, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście.

Z punktu nr 188 granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 192, po czym skręca na północ do punktu nr 193, biegnąc wzdłuż bramy wjazdowej na tereny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Punkt nr 190 jest jednocześnie punktem granicznym nieruchomości.

Z punktu nr 193 granica portu biegnie na zachód do punktu nr 194, a następnie, wzdłuż ogrodzenia przy ulicy Gdańskiej, do punktu nr 195, po czym skręca na północ do punktu nr 196, biegnąc wzdłuż wjazdu kolejowego na teren portu.

Od punktu nr 196 granica portu biegnie na zachód do punktu nr 197, po czym na północny zachód, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 200, zlokalizowanego na narożniku budynku. Następnie biegnie linią łamaną licami budynków i ogrodzeniem przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 204, przecina ulicę Górnośląską i dochodzi do punktu nr 205, położonego na narożniku budynku. Następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż lic budynków i ogrodzeń, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 210, pozostawiając w granicach portu teren Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKN Orlen S.A.

W punkcie nr 210 granica portu skręca pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 217, położonego na narożniku nabrzeża w linii brzegu rzeki Parnicy. Opisany odcinek granicy portu rozdziela tereny będące w użytkowaniu wieczystym PKN Orlen S.A. i Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Punkt nr 217 jest jednocześnie punktem granicznym nieruchomości.

W punkcie nr 217 granica portu skręca na zachód i biegnie krawędzią nabrzeża Elektrowni Szczecin przez punkty nr 218 i 219 do punktu nr 220. Z punktu nr 220 granica portu biegnie nadal w kierunku zachodnim, przecina Basen Elektrowni, pozostawiając go poza obszarem portu, i dochodzi do punktu nr 221, położonego na linii brzegu rzeki Parnicy. W punkcie nr 221 granica portu zmienia kierunek na południowo-za-chodni i biegnie wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 1/41 i 41/3, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście, przez punkty nr 222 i 223 do punktu nr 224, po czym zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkt nr 225 dochodzi do punktu nr 226. Wszystkie punkty na opisanym odcinku są jednocześnie punktami granicznymi dziatek ewidencyjnych nr 1/41 i 41/3, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście.

Od punktu nr 226 granica portu zmienia kierunek na południowo zachodni i biegnie do punktu nr 227, tu skręca na północny zachód do punktu nr 228, biegnąc wzdłuż granicy dzielącej nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. i Stoczni Pomerania Sp. z o.o., włączając w obszar portu nieruchomość Stoczni.

W punkcie nr 228 granica portu skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez nieruchomość w użytkowaniu wieczystym Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. do punktu nr 229, położonego na granicy pasa drogowego ulicy Gdańskiej.

Od punktu nr 229 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż ogrodzeń i lic budynków Stoczni Pomerania Sp. z o.o. od strony ulicy Gdańskiej, przez punkty o kolejnych numerach, dochodzi do punktu nr 241, będącego jednocześnie punktem granicznym nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Stoczni Pomerania Sp. z o.o i terenu bocznicy kolejowej biegnącej przez Wiadukt Wrocławski.

Od punktu nr 242 granica portu biegnie nadal na północny zachód do punktu nr 243, po czym skręca w kierunku północnym i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 245, włączając w obszar portu tereny kolejowe.

W punkcie nr 245 granica portu zatamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 246 położonego na linii obrysu budynku, biegnie obrysem budynku przez punkty nr 247 i 248 do punktu nr 249, tu ponownie przyjmuje kierunek północno-zachodni i biegnie skrajem rampy budynku magazynowego do punktu nr 250. Dalej granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie w odległości około 20 m od brzegu rzeki Parnicy i przez punkt nr 251 dochodzi do punktu nr 252, na linii obrysu budynku gospodarczego. Wyłącza budynek z obszaru portu, przechodząc przez punkty nr 253, 254 i 255 na jego narożnikach, przechodzi linią prostą do punktu nr 256 na narożniku kolejnego budynku, a następnie północno-wschodnim licem ściany tego budynku dochodzi do punktu nr 257 na jego narożniku. Odcinek granicy portu od punktu nr 245 do punktu nr 257 biegnie przez teren nieruchomości będących własnością osób fizycznych.

Od punktu nr 257 granica portu biegnie dalej na północny zachód, a następnie na zachód w odległości około 20 m od brzegu rzeki Parnicy, przez teren nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, poprzez punkty o kolejnych numerach, dochodząc do punktu nr 260, położonego u podnóża nasypu drogowego ulicy Gdańskiej.

W punkcie nr 260 granica portu skręca na północny zachód i przez punkt nr 261 dochodzi do punktu nr 262 zlokalizowanego na narożniku nabrzeża po wschodniej stronie południowego przyczółka mostu

Portowego. Dalej granica portu zmienia kierunek na północny, przecina rzekę Parnicę wzdłuż wschodniej krawędzi mostu i dochodzi do punktu nr 263 położonego na krawędzi nabrzeża na północnym brzegu rzeki.

Od punktu nr 263 granica portu biegnie nadal w kierunku północnym, przecina Bulwar Śląski i dochodzi do punktu nr 264 położonego na południowo-zachodnim narożniku budynku Portowej Straży Pożarnej od strony ulicy Energetyków, biegnie dalej licem budynku do punktu nr 265 na północno-zachod-nim narożniku budynku Portowej Straży Pożarnej, a następnie przez punkt nr 266 dochodzi do punktu nr 267, przecinając ulicę Władysława IV. Punkt nr 267 położony jest po północnej stronie toru kolejowego, przy głównej bramie wjazdowej na teren portu. Punkty nr 264 i 265 są jednocześnie punktami granicznymi działki ewidencyjnej nr 27/1, obręb ewidencyjny nr 84 Śródmieście.

W punkcie nr 267 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż ogrodzenia terenów w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Port Rybacki Gryf”, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 274 znajdującego się przy kolejowej bramie wjazdowej na teren Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Port Rybacki Gryf”. Tu granica portu skręca na zachód, biegnie wzdłuż bramy i dochodzi do punktu nr 275 na obrysie budynku portierni. Dalej biegnie obrysem budynku poprzez punkt nr 276 do punktu nr 277, włączając budynek portierni w obszar portu. Od punktu nr 277 granica portu biegnie w kierunku północnym wzdłuż ogrodzenia nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Port Rybacki Gryf”, przechodzi pod estakadą Trasy Zamkowej i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 288.

W punkcie nr 288 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni, przecina tory kolejowe oraz ulicę Władysława IV, biegnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Ustugowego „Port Rybacki Gryf” przy ulicy Spichrzowej i dochodzi do punktu nr 289 położonego u zbiegu ulic Spichrzowej i Zbożowej. Tu granica portu zatamuje się w kierunku północno-wschodnim, biegnie wzdłuż ulicy Zbożowej przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 292, położonego na narożniku portierni przy wjeździe na teren Nabrzeża Starówka w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. W punkcie nr 292 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnąc w pobliżu granicy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przez punkty nr 293, 294, 295 dochodzi do punktu nr 296 położonego na odwodnej krawędzi nabrzeża Starówka w odległości około 7 m na północ od krawędzi przęsła mostu drogowego jezdni wjazdowej Trasy Zamkowej.

Od punktu nr 296 granica portu biegnie linią łamaną wzdłuż krawędzi nabrzeża od strony wody przez punkty nr 297 i 298 do punktu nr 299 położonego w przecięciu krawędzi nabrzeża w linii brzegu rzeki Odry z północną krawędzią przęsła mostu drogowego nitki wjazdowej Trasy Zamkowej. Dalej granica portu biegnie na północny zachód wzdłuż północnej krawędzi tego przęsła oraz wschodniej krawędzi rampy zejściowej z chodnika mostu na ulicę Vasco da Gama, do punktu nr 300 położonego na krawędzi rampy na wysokości połączenia nabrzeża Wieleckiego z nabrzeżem pomostowym. W punkcie nr 300 granica portu skręca na zachód, przecina schody zejściowe i dochodzi do punktu nr 301 leżącego w linii krawężnika jezdni zjazdowej z Trasy Zamkowej na ulicę Vasco da Gama.

Od punktu nr 301 granica portu biegnie wzdłuż krawężnika jezdni zjazdowej do punktu nr 302 położonego na wysokości końca muru oporowego przyczółka zjazdu z Trasy Zamkowej, a następnie w kierunku północno-wschodnim, równolegle do linii brzegu rzeki Odry, przeciętnie w odległości około 6 m od linii nabrzeża Wieleckiego, przez punkt nr 302 do punktu nr 303. Dalej granica portu biegnie tukiem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Jana z Kolna, w odległości około 12 m od nabrzeża Bulwar Chrobrego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 312 położonego naprzeciw wylotu ulicy Kapitańskiej. Tu skręca na północny zachód do punktu nr 313, położonego na krawędzi schodów w odległości 5 m od punktu nr 312, po czym załamuje się pod kątem prostym i biegnie dalej na północny wschód, górną krawędzią skarpy oddzielającej ulicę Jana z Kolna od Nabrzeża Kapitańskiego, do punktu nr 314.

W punkcie nr 314 granica portu skręca na północny zachód do punktu nr 314a położonego na narożniku budynku P.P. Żeglugi Szczecińskiej i biegnie dalej do punktu nr 315, położonego w paśmie drogowym ulicy Łady.

Od punktu nr 315 granica portu biegnie linią łamaną przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 319, obejmując budynek P.P. Żeglugi Szczecińskiej i wyłączając z obszaru portu budynek Oczyszczalni Ścieków „Dolny Brzeg”. Punkt nr 319 położony jest na granicy pasa drogowego ulicy Łady. W dalszym przebiegu granicę portu stanowi linia łamana, biegnąca na północny wschód, a następnie na północ, granicą pasa drogowego ulicy Łady, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 323.

Punkt nr 323 położony jest na granicy pasa drogowego ulicy Łady, nieruchomości Kapitanatu Portu w Szczecinie w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie i nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. W punkcie tym granica portu skręca pod kątem ostrym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą wyżej wymienionych nieruchomości linią łamaną wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr 324, 324a, 325, 325a, 326 do punktu nr 327 położonego na załamaniu ogrodzenia przy północno-zachodnim narożniku basenu postojowego Kapitanatu Portu w Szczecinie. Punkty nr 324, 324a, 325,325a, 326 i 327 są identyczne z punktami granicznymi działki ewidencyjnej nr 1/4, obręb ewidencyjny nr 15/1 Szczecin Nad Odrą.

Od punktu nr 327 granica portu biegnie przez teren w użytkowaniu wieczystym Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. w kierunku północno-wschodnim, w odległości około 20 m od linii brzegu rzeki Odry zabudowanej nabrzeżami Arsenał i Odra Nowe, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 336 położonego na południowym licu wiaty przy południowym krańcu nabrzeża Odra Stare. Następnie granica portu biegnie linią łamaną, w kierunku północnym, po obrysach budynków i budowli przemysłowych, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 352 położonego na północno wschodnim narożniku hali przy Basenie Odra.

W punkcie nr 352 granica portu załamuje się pod kątem prostym i biegnie początkowo w kierunku zachodnim, następnie północnym i wschodnim, obiegając Basen Odra w odległości około 20 m od linii brzegu, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 364, położonego w odległości 20 m od nabrzeża Odra Stare.

Z punktu nr 364 granica portu biegnie na północ do punktu nr 365, a następnie linią łamaną przez pochylnie „Odra”, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 369. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, w odległości około 20 m od krawędzi nabrzeży Drzetowskie Północne, Wulkan Południowe i Wulkan Północne, przez punkt nr 369a do punktu nr 370. Stąd biegnie linią łamaną przez pochylnie „Wulkan”, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 375, położnego na wodach rzeki Odry w odległości około 20 m na północ od końca pochylni „Wulkan 2”.

Z punktu nr 375 granica portu biegnie w kierunku północnym, przecina linię brzegu rzeki Odry około 1 m na północ od punktu nr 375a, następnie biegnie u podnóża pochylni „Wulkan”, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 378. Następnie biegnie na zachód wzdłuż ogrodzenia, a następnie licem budynku do punktu nr 379, położonego na narożniku budynku, na granicy pasa drogowego ulicy Ludowej, przy bramie wjazdowej na teren przeprawy promowej Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A.

Od punktu nr 379 granica portu biegnie w kierunku północnym, granicą pasa drogowego ulicy Ludowej wzdłuż granic nieruchomości sąsiednich będących w użytkowaniu wieczystym Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A., Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i Przedsiębiorstwa Han-dlowo-Usługowego Bomis Sp. z o.o., przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 392.

W punkcie nr 392 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 400, wzdłuż ogrodzenia nieruchomości komunalnej w użytkowaniu wieczystym Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr 401 i 402 dochodzi do punktu nr 403, w którym skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 404, wyłączając nieruchomość z obszaru portu.

Od punktu nr 404 granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim w odległości około 18 m od brzegu Basenu Młyńskiego wzdłuż ogrodzenia otaczającego teren w użytkowaniu Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie do punktu nr 405, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 406, stąd ponownie skręca na północny wschód i biegnie do punktu nr 407, w którym skręca na północny zachód i wzdłuż granicy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Usług Morskich „Ship-Service” S.A. dochodzi do punktu nr 411, położonego na granicy pasa drogowego ulicy Dębo-górskiej.

W punkcie nr 411 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy pasa drogowego ulicy Dębogórskiej, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 423 położonego przy bramie wjazdowej na teren otaczający basen i nabrzeże Oko. Dalej granica portu nie zmienia kierunku i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 424, położonego na narożniku budynku, a następnie licem tego budynku do punktu nr 425 na jego drugim narożniku.

Od punktu nr 425 granica portu biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy nieruchomości komunalnej, tylną linią zabudowy, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 442, pozostawiając poza terenem portu tę nieruchomość. Punkt nr 442 jest punktem granicznym położonym na przecięciu ściany szczytowej komunalnego budynku mieszkalnego z linią ogrodzenia nieruchomości Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „Gryfryb” S.A.

Od punktu nr 442 granica portu biegnie wzdłuż granicy wyżej wymienionej nieruchomości Skarbu Państwa, w kierunku północno-wschodnim, obiegając teren przystanku autobusowego naprzeciw zajezdni tramwajowej przy ulicy Wiszesława i dochodzi do punktu nr 466 położonego na południowej granicy kanału otwartego, odprowadzającego wody opadowe do rzeki Odry. Stąd, nie zmieniając kierunku, granica portu dochodzi do punktu nr 468, położonego na południowej granicy drogi dojazdowej do brzegu rzeki Odry.

W punkcie nr 468 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni, biegnie do punktu nr 469, w którym skręca na północny wschód, przecina drogę i biegnie przez teren w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców do punktu nr 470, położonego na południowej granicy pasa drogowego ulicy Grobla, przy ujściu kolektora kanalizacyjnego do Basenu Wyjściowego. Dalej granica portu biegnie w kierunku północnym, do punktu nr 476, wzdłuż granic nieruchomości komunalnych, przecinając ulicę Grobla oraz łącznik drogowy, zamykający od północy skwer z placem zabaw. Punkt nr 476 położony jest na południowo-wschodnim ogrodzeniu nieruchomości w użytkowaniu wieczystym B & S Sp. z o.o.

W punkcie nr 476 granica portu skręca na północny zachód i biegnie dalej wzdłuż granicy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym B & S Sp. z o.o. do punktu nr 477, w którym skręca na północ i biegnąc dalej wzdłuż granicy nieruchomości, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 488, wyłącza z obszaru portu tereny komunalne. Punkt nr 488 jest położony na wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Światowida.

Następnie granica portu biegnie granicą pasa drogowego ulicy Światowida, w kierunku północno-wschodnim, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 504, włączając w granice portu tereny Bazy Oznakowania Nawigacyjnego i Bazy Taboru Pływającego w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W punkcie nr 505 granica portu skręca pod kątem prostym i biegnie na północny wschód przez nieruchomość komunalną, linią łamaną w odległości około 50 m od linii brzegu rzeki Odry, do punktu nr 511 położonego w linii ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Szczecińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Tu załamuje się na północny zachód i biegnąc wzdłuż granicy nieruchomości dochodzi do punktu nr 513, w którym skręca na północny wschód i biegnie granicą działki komunalnej, a następnie granicą nieruchomości Szczecińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, do punktu nr 515, włączając nieruchomość w obszar portu.

W punkcie nr 515 granica portu skręca na wschód, przez punkt nr 516 dochodzi do punktu nr 517, w którym skręca ponownie na północny wschód i wyłączając z obszaru portu teren pętli tramwajowej Gocław biegnie linią łamaną przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 524, położonego na granicy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

W punkcie nr 524 granica portu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 525 dochodzi do punktu nr 526 będącego punktem granicznym szlaku kolejowego Szczecin—Trzebież. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy szlaku kolejowego, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 541.

W punkcie nr 541 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnąc wzdłuż granicy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Andreas Sp. z o.o. przez punkty o kolejnych numerach, w tym punkty nr 543a-b i 544a, dochodzi do punktu nr 545 położonego w odległości 44 m od linii brzegu rzeki Odry.

Od punktu nr 545 granica portu skręca pod kątem prostym na północny wschód i biegnie przez teren nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Andreas Sp. z o.o. do punktu nr 546 stanowiącego południowy narożnik elewatora „Snop”. Dalej granica portu biegnie, nie zmieniając kierunku, wzdłuż odwodnego lica elewatora przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 550 stanowiącego północny narożnik elewatora. Dalej granica portu przecina granicę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Mtynarskich S.A. i biegnie przez punkt nr 551 na południowym narożniku fundamentu hali magazynowej do punktu nr 552 położonego na północnym narożniku tego fundamentu.

Dalej granica portu biegnie na północ, przecina drogę dojazdową łączącą ulicę Nad Odrą z brzegiem rzeki Odry, przecina teren w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Morskiego Budownictwa Hydrotechnicznego „Energopol” S.A., pozostawia po stronie portu budynek rozdzielni energetycznej i dystrybutor paliw, przecina wody portowe w basenie slipu i kanale postojowym. Przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 560, położonego na linii granicznej nieruchomości.

W punkcie nr 560 granica portu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy wspomnianej nieruchomości do punktu nr 561, następnie skręca na północ i biegnie w odległości 14 m od krawędzi nabrzeża basenu postojowego, przez punkt nr 561 a do punktu nr 562 położonego na terenie nieruchomości komunalnej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Pracy Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego „Certa” w Szczecinie. Dalej granica portu załamuje się w kierunku pół-nocno-wschodnim i biegnie przez teren opisanej nieruchomości do punktu nr 563 położonego na jej zachodniej granicy.

Od punktu nr 563 granica portu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Pracy Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego „Certa”, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 569, tu skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 570 znajdującego się na granicy pasa drogowego ulicy Łowieckiej.

Od punktu nr 570 granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy pasa drogowego ulicy Łowieckiej, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 579. Punkty granicy portu są równocześnie punktami granicznymi nieruchomości.

Od punktu nr 579 granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie linią krawężnika jezdni do punktu nr 580, gdzie przecina granicę nieruchomości Szczecińskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Superfos-fat” i biegnie przez teren nieruchomości równolegle do krawędzi nabrzeża Fosfatowego w odległości 25 m, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 594, wyłączając z obszaru portu budynek hali produkcyjnej, stację rozrządową i składowiska. Punkt nr 594 znajduje się na południowo-zachodnim narożniku budynku maszynowni, położonego na północnym końcu nabrzeża Fosfatowego.

Od punktu nr 594 granica portu biegnie wzdłuż zachodniego lica budynku maszynowni, przecina granicę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Cemcon Cementconsulting Sp. z o.o., dochodzi do punktu nr 95 na północno-zachodnim narożniku budynku maszynowni, w którym skręca pod kątem prostym i dochodzi do punktu nr 596 na północnym licu budynku.

Od punktu nr 596 granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim w odległości około 10 m od krawędzi nabrzeża Fosfatowego, przez teren nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Cemcon Cementconsulting Sp. z o.o. i przez punkt nr 597 dochodzi do punktu nr 598, tu skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 599, po czym skręca na północny wschód, przecina Basen Huty i wchodzi na teren nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Huty Szczecin S.A. Biegnąc przez teren nieruchomości, granica portu dochodzi do punktu nr 600 na załamaniu ogrodzenia placu składowego, następnie biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty o kolejnych numerach, w tym punkt nr 604a, do punktu nr 605, tu załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 606. Ponownie załamuje się pod kątem prostym, biegnąc w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 607, przecina wody portowe u wylotu kanału i dochodzi do punktu nr 608. Biegnie dalej, skręcając na północ, przecina granicę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Huty Szczecin S.A., następnie przecina kanał i dochodzi do punktu nr 609 położonego u podnóża wału ochronnego nieeksploatowanego pola refulacyjnego na gruntach komunalnych.

Od punktu nr 609 granica portu biegnie terenami komunalnymi w kierunku północno-wschodnim, a następnie północnym przez punkt nr 610 do punktu nr 611. Stąd biegnie górą skarpy nad rzeką Odrą przez punkt nr 612 do punktu nr 613, po czym skręca na północny wschód i przez punkt nr 614 dochodzi do punktu nr 615 położonego na granicy obrębów ewidencyjnych nr 25 Szczecin Nad Odrą i nr 58 Szczecin Nad Odrą. Biegnąc wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 25 Szczecin Nad Odrą i nr 58 Szczecin Nad Odrą, granica portu dochodzi do punktu nr 616. Dalej granica portu zmienia kierunek na północny, przecina kanał i przez punkt nr 617 dochodzi do punktu nr 618 położonego na północnym brzegu kanału, w odległości 32 m od linii brzegu rzeki Odry.

W dalszym ciągu granica portu biegnie w kierunku północnym w odległości około 32 m od brzegu rzeki Odry, przecina granicę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Fabryki Papieru Szczecin-Skolwin S.A. i przez punkt nr 619 dochodzi do punktu nr 620. Przecina ujście rzeki Skolwinka i dochodzi do punktu nr 621 położonego na górnej krawędzi skarpy nadrzecznej, w odległości 8 m od linii brzegu rzeki Odry. Następnie granica portu biegnie na północny zachód, przecina ogrodzenie terenów składowych Fabryki Papieru Szczecin-Skolwin S.A. i biegnie w odległości około 20 m od brzegu rzeki Odry, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 626, położonego na od-lądowej krawędzi umocnienia południowego brzegu kanału postojowego. Przecina kanał i dochodzi do punktu nr 627 położonego na północnej krawędzi umocnienia brzegowego, po czym skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 628, położonego w odległości 60 m od krawędzi nabrzeża Fant. Punkt nr 628 jest punktem granicznym obrębów ewidencyjnych nr 25 Szczecin Nad Odrą i nr 52 Szczecin Nad Odrą.

Od punktu nr 628 granica portu biegnie w kierunku północnym, przez teren nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Fabryki Papieru Szczecin-Skolwin S.A., wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 25 Szczecin Nad Odrą i nr 52 Szczecin Nad Odrą, równolegle do krawędzi nabrzeża Fant, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 635.

W punkcie nr 635 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 636, położonego u podnóża wału ochronnego od strony lądu, w odległości 114 m od punktu nr 635. Następnie biegnie wzdłuż podnóża wału przez punkt nr 637 do punktu nr 638, skręca w kierunku północnym i biegnie dalej u podnóża wału, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 648. Biegnąc dalej na północ przez teren nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Fabryki Papieru Szczecin-Skolwin S.A. przecina wał ochronny, a następnie kanał wewnątrzzakładowy i dochodzi do punktu nr 649, położonego na południowym brzegu odnogi rzecznej Kanał Skolwiński.

W dalszym przebiegu granica portu przecina gra-nicę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Fabryki Papieru Szczecin-Skolwin S.A., przekracza Kanał Skolwiński i dochodzi do punktu nr 650, położonego na jego przeciwległym brzegu, na wyspie Skolwiński Ostrów. Następnie biegnie przez tereny komunalne w kierunku północnym i północno-zachodnim, w odległości 40 m od brzegu rzeki Odry, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 654. Przecina kanał melioracyjny i biegnie dalej na północny zachód, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 660 położonego na południowym brzegu kanału melioracyjnego. Tu skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 1 położonego na północnym brzegu kanału Cieśnica, od którego rozpoczęto opis granicy portu morskiego w Szczecinie.

§ 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony).

§ 4. Linie przebiegu granicy portu, o którym mowa w § 1, są oznaczone na mapach w skali 1:500, 1:1000 oraz 1:5000, które są dostępne do wglądu w Urzędzie Morskim w Szczecinie i w Urzędzie Miasta Szczecin.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz.1652 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach (M. P. z 1992 r. Nr 4, poz. 22 oraz z 1993 r. Nr 19, poz. 185), utrzymanym w mocy na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).