ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych 2)

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje: