ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: