ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji