ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Granicę portu morskiego w Trzebieży od strony lądu ustala się, jak następuje:

Poczynając od punktu granicznego nr 314 będącego narożnikiem umocnienia brzegowego zachodniej strony północnego wejścia do portu, w odległości 3,0 m na północny wschód od nasady falochronu północnego w Basenie Żeglarskim, granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim, linią brzegu Zalewu Szczecińskiego wzdłuż odwodnej krawędzi umocnienia brzegowego, przez punkty graniczne nr 315 i 316 do punktu granicznego nr 318 na narożniku umocnienia, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu granicznego nr 319 na zakończeniu cokołu umocnienia brzegowego.

Od punktu granicznego nr 319 granica portu biegnie ponownie w kierunku północno-zachodnim, linią brzegu naturalnego, przez punkty graniczne nr 391, 392, 393, 394 i 395 do punktu granicznego nr 35 leżącego w linii brzegu Zalewu Szczecińskiego, w odległości około 130 m na północny zachód od ściany budynku restauracji na zapleczu ośrodka żeglarskiego w Trzebieży.

W punkcie granicznym nr 35 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie granicą prawną działek ewidencyjnych do punktu granicznego nr 398. Odcinek granicy portu morskiego w Trzebieży od punktu granicznego nr 35 do punktu granicznego nr 398 jest równocześnie odcinkiem granicy pasa technicznego wybrzeża morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego.

W punkcie granicznym nr 398 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschowni i biegnie przez punkty graniczne nr 397, 20,19 i 18 do punktu granicznego nr 400 położonego w osi alejki, w odległości 21,4 m od narożnika budynku ośrodka żeglarskiego, tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu granicznego nr 6, położonego w północnej granicy pasa drogowego ul. Rybackiej, przy narożniku ogrodzenia z siatki metalowej, w odległości 1,65 m od zachodniego słupka bramy wjazdowej na teren ośrodka żeglarskiego.

W punkcie granicznym nr 6 granica portu zmienia kierunek na wschodni i dalej biegnie granicą ośrodka, linią łamaną wzdłuż ogrodzenia, przez punkty graniczne nr 5, 4, 3 i 2 do punktu granicznego nr 67 położonego w odległości 4,3 m od narożnika podmurówki ogrodzenia.

W punkcie granicznym nr 67 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschowni i biegnie granicą pasa drogowego asfaltowej drogi gospodarczej do punktu granicznego nr 580 i dalej północno-wschodnią granicą drogi, wzdłuż ogrodzenia portu, przez punkty graniczne nr 579, 578, 577 i 576 do punktu granicznego nr 20 położonego przy narożniku ogrodzenia, w odległości 13,0 m na południe od południowego narożnika Basenu Rybacko-Żeglarskiego.

W punkcie granicznym nr 20 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż ogrodzenia portu, linią łamaną, przez punkty graniczne nr 19, 18, 78 i 79 do punktu granicznego nr 77, pozostawiając w obszarze portu teren otaczający stawę nabieżnikową Trzebież S Dolna.

W punkcie granicznym nr 77, położonym przy narożniku ogrodzenia portu, w odległości 23,5 m od północnego narożnika Nabrzeża Pasażerskiego, granica portu zmienia kierunek na południowo-wschowni i biegnie, równolegle do nabrzeża, w średniej odległości 22 m od jego krawędzi, do punktu granicznego nr 80 położonego przy narożniku ogrodzenia w odległości 22 m na północny wschód od narożnika budynku administracyjnego byłego Morskiego Przejścia Granicznego w Trzebieży. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż ogrodzenia portu przez punkt graniczny nr 1728 do punktu granicznego nr 76 położonego przy narożniku ogrodzenia portu, w granicy pasa drogowego ul. Portowej, w odległości 20,6 m od słupka głównej bramy wjazdowej na teren portu.

W punkcie granicznym nr 76 granica zmienia kierunek na południowo-wschowni i biegnie wzdłuż ogrodzenia portu, wschodnią granicą pasa drogowego ul. Portowej, przez punkty graniczne nr 128 i 129 do punktu granicznego nr 81.

Od punktu granicznego nr 81 granica portu biegnie, nie zmieniając kierunku, granicą nieruchomości Skarbu Państwa KW Nr 22492 w trwałym zarządzie Izby Celnej w Szczecinie oraz nieruchomości prywatnej KW Nr 68007, wzdłuż ogrodzenia z siatki metalowej, przez punkt graniczny nr 100 do punktu granicznego nr 74, położonego przy narożniku ogrodzenia w odległości 18,5 m na północny zachód od krawędzi nabrzeża w Basenie Rybackim Nr 2.

Z punktu granicznego nr 74 granica portu biegnie wschodnią granicą nieruchomości prywatnej KW Nr 68007, wzdłuż ogrodzenia, przez punkt graniczny nr 103 do punktu granicznego nr 75 leżącego przy narożniku ogrodzenia, w północno-wschodniej granicy pasa drogowego ul. Portowej.

W punkcie granicznym nr 75 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschowni i biegnie wzdłuż ogrodzenia portu przez punkt graniczny nr 73 do punktu granicznego nr 389 przy zachodnim narożniku budynku magazynowego.

Z punktu granicznego nr 389 granica portu biegnie wzdłuż południowo-zachodniej i południowo-wschodniej ściany budynku przez punkt graniczny nr 505 do punktu granicznego nr 504 przy wschodnim narożniku budynku magazynowego.

W punkcie granicznym nr 504 granica portu ponownie zmienia kierunek na południowo-wschowni i biegnie wzdłuż ogrodzenia portu przez punkty graniczne nr 503 i 502 do punktu granicznego nr 501.

W punkcie granicznym nr 501 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu granicznego nr 500 położonego w północno-wschodniej granicy pasa drogowego ul. Portowej, wyłączając z obszaru portu stację paliw PKN ORLEN S.A.

Od punktu granicznego nr 500 granica portu biegnie w kierunku południowo-wschownim, północno-wschodnią granicą pasa drogowego ul. Portowej i Kwiatkowskiego, do punktu granicznego nr 31, przecina utwardzoną drogę dojazdową do południowo-wschodniej części portu i dalej biegnie przez punkty graniczne nr 32 i 23 do punktu granicznego nr 364 położonego w odległości 22,8 m na północny zachód od ogrodzenia posesji przy ul. Kwiatkowskiego 1.

W punkcie granicznym nr 364 granica portu zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkt graniczny nr 365 do punktu granicznego nr 1008, zlokalizowanego na zachodniej granicy terenu zajmowanego przez stawę nabieżnikową Trzebież N Górna, obiega ww. teren przez punkty graniczne nr 1007 i 1006 do punktu granicznego nr 1005, włączając w obszar portu działki gruntu zajmowane przez stawę, i dochodzi do punktu granicznego nr 366 położonego w odległości 2,7 m na wschód od ogrodzenia terenu zajmowanego przez stawę nabieżnikową Trzebież N Górna, na granicy działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości komunalnej nieposiadającej księgi wieczystej, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Od punktu granicznego nr 366 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni, a następnie północno-wschodni i biegnie granicami działek ewidencyjnych przez punkty graniczne nr 367, 368, 369, 1009, 1013, 1010, 370, 34 i 23 do punktu granicznego nr 420 leżącego w linii brzegu Zalewu Szczecińskiego. Odcinek granicy portu morskiego w Trzebieży od punktu granicznego nr 34 do punktu granicznego nr 420 jest równocześnie odcinkiem granicy pasa technicznego wybrzeża Zalewu Szczecińskiego.

W punkcie granicznym nr 420 granica portu zmienia kierunek na północny i biegnie linią brzegu przez punkty graniczne nr 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 i 1002 do punktu granicznego nr 537 położonego na południowo-wschownim narożniku fundamentu stawy cyplowej Trzebież S.

Od punktu granicznego nr 537 granica portu biegnie w kierunku północnym wschodnią krawędzią fundamentu stawy do punktu granicznego nr 430, przecina południowe wejście do portu i dochodzi do punktu granicznego nr 116 położonego na południowo-wschodnim narożniku umocnienia brzegowego Wyspy Falochronowej.

Od punktu granicznego nr 116 granica portu biegnie, nie zmieniając kierunku, linią brzegu Zalewu Szczecińskiego, odwodną krawędzią umocnienia brzegowego wyspy, do punktu granicznego nr 117 na północno-wschodnim narożniku Wyspy Falochronowej, tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie nadal linią brzegu wzdłuż odwodnej krawędzi umocnienia brzegowego wyspy przez punkt graniczny nr 118 do punktu granicznego nr 115.

W punkcie granicznym nr 115 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni, biegnie odwodną krawędzią umocnienia brzegowego Wyspy Falochronowej przez punkt graniczny nr 114 do punktu granicznego nr 113, włączając wyspę w obszar portu, przecina północne wejście do portu i dochodzi do punktu granicznego nr 314, od którego rozpoczęto opis granicy terytorialnej morskiego portu w Trzebieży-

W obszar portu morskiego w Trzebieży wchodzi również enklawa obejmująca teren przy ul. Portowej 23, na którym zlokalizowane są obiekty Kapitanatu Portu Trzebież.

Granice enklawy portu morskiego w Trzebieży:

Poczynając od punktu granicznego nr 26 stanowiącego północny narożnik terenu Kapitanatu Portu Trzebież, położonego przy ogrodzeniu, w przedłużeniu północno-zachodniej ściany budynku kapitanatu, granica portu morskiego w Trzebieży biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego, granicą pasa drogowego ul. Portowej, w kierunku południowo-wschownim i połu-dniowo-zachodnim, przez punkty graniczne nr 27, 64, 65, 66, 67, 28, 68, 69, 70, 71 i 72 do punktu granicznego nr 29.

W punkcie granicznym nr 29 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu granicznego nr 30, następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty graniczne nr 61, 62 i 63 (narożniki budynku Kapitanatu Portu Trzebież) dochodzi do punktu granicznego nr 26, zamykając enklawę portu morskiego w Trzebieży.

2. Pomiędzy kolejnymi punktami wyznaczającymi granice portu morskiego w Trzebieży, opisanymi w ust. 1, granica ta biegnie odcinkami prostymi.

§ 2. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów załamań granicy odlądowej dla portu morskiego w Trzebieży podano w układzie Światowego Systemu Geodezyjnego (World Geodetic System 84 — WGS-84), Geodezyjnego Systemu Odniesień Przestrzennych 1980 (Geodetic Reference System 1980 — GRS-80):


Nr punktu Współrzędne w układzie WGS-84/GRS-80
φ — szerokość geograficzna λ — długość geograliczna
d23

53°39'25.1397”

14°31'12.17H”

2

53°39'42.1520”

14°30'51.4957”

3

53°39'41,9773”

14°30'50.8161”

4

53°39'42.0118”

14°30'50.6860”

5

53°3941.9752”

14°30'50.4991”

6

53°39'41.9630”

14°30'50.4115”

18

53°39'36.1560”

14°31'05.1415”

19

53°39'36.8373”

14°31'04.3935”

20

53°39'35.8789”

14°31'02.7897”

23

53°39'28.0465”

14°31'26.9017”

26

53°39'32.1093”

14°31'04,6782”

27

53°39'31.7684”

14°31'05.0612”

28

53°39'30.9623”

14°31'04.3834”

29

53°39'30.5361”

14°31'02.9875”

30

53°39'31.1728”

14°31'02.6617”

31

53°39'25.2662”

14°31'11.8270”

32

53°39'25.1642”

14°31'12.1048”

34

53°39'27.5894”

14°31'23.9045”

35

53°39'48.5969”

14°30'45.3839”

61

53°39'31.5743”

14°31'03.4963”

62

53°39'31.8340”

14°31'04.0618”

63

53°39'32.0649”

14°31'04.5789”

64

53°39'31.7101”

14°31'05.0929”

65

53°39'31.6092”

14°31'05.0962”

66

53°39'31,4982”

14°31'05.0662”

67

53°39'31.3860”

14°31'04.9949”

68

53°39'30.8792”

14°1'04.2467”

69

53°39'30.7634”

14°31'04.0007”

70

53°39'30.7125”

14°31'03.8587”

71

53°39'30.6176”

14°1'03.5276”

72

53°39'30.5690”

14°31'03.2776”

73

53°39'27.1123”

14°31'07.6486”

74

53°39'28.8105”

14°31'07.1006”

75

53°39'27.8576”

14°31'05.9199”

76

53°39'32.4724”

14°31'05.1439”

77

53°39'37.5549”

14°31'05.5941”

78

53°39'36.3761”

14°31'05.7186”

79

53°39'37,1471”

14°31'04.9120”

80

53°39'36.3175”

14°1'08.8651”

81

53°39'31.5502”

14°31'06.1486”

100

53°39'30.5102”

14°31'06.5057”

103

53°39'27.8818”

14°31'05.9463”

113

53°39'45.7579”

14°30'57.2809”

114

53°39'47.2034”

14°30'58.7885”

115

53°39'49.6780”

14°31'01.3335”

116

53°39'35.3191”

14°3174.2645”

117

53°39'39.2089”

14°3178.5863”

118

53°39'43.9197”

14°31'17.1219”

128

53°39'31.7882”

14°31'06.0615”

129

53°39'31.7366”

14°31'06.0842”

314

53°39'44.8951”

14°30'54.8889”

315

53°39'45.5502”

14°30'53.7870”

316

53°39'46.3631”

14°30'52.2083”

318

53°39'46.8925”

14°30'50.6490”

319

53°39'46.8852”

14°30'50.6391”

364

53°39'24.1037”

14°31'14.9913”

365

53°39'24.3507”

14°31'16.5378”

366

53°39'74.5825”

14°31'17.2091”

367

53°39'74.9922”

14°31'16.8330”

368

53°39'76.0763”

14°31'17.2170”

369

53°39'77.2262”

14°31 '21.3443”

370

53°39'27.5669”

14°3173.7566”

389

53°39'26.6209”

14°31'08.7972”

391

53°39'47.4184”

14°30'49.0464”

392

53°39'47.4683”

14°30'48.3971”

393

53°39'47.5874”

14°30'48.0097”

394

53°39'47.5958”

14°30'47.6370”

395

53°39'47.7684”

14°30'47.0633”

397

53°39'46.0724”

14°30'45.4328”

398

53°39'46.2698”

14°30'44.7492”

400

53°39'44.1687”

14°30'50.2693”

420

53°39'78.1832”

14°31'77.7987”

421

53°39'29.2129”

14°31'77.2581”

422

53°39'29.1199”

14°31'76.9710”

423

53°39'29.7837”

14°31'76.5162”

424

53°39'30.6107”

14°31'75.0536”

425

53°39'30.9956”

14°31'74.9171”

426

53°39'31.6772”

14°31'74.0275”

427

53°39'32.2271”

14°31'73.3392”

428

53°39'32.9281”

14°3173.0892”

430

53°39'33.4755”

14°31'73.2014”

500

53°39'25.5251”

14°31'11.1225”

501

53°39'26.2897”

14°31'12.0462”

502

53°39'76.8467”

14°31'10.5068”

503

53°39'76.9277”

14°31'10.0117”

504

53°39'26.9343”

14°31'09.8151”

505

53°39'26.4260”

14°31'09.3400”

537

53°39'33.3661”

14°31'73.1370”

576

53°39'36.5074”

14°31'01.8399”

577

53°39'38.1379”

14°30'59.4371”

578

53°39'38.9086”

14°30'58.3073”

579

53°39'40.6464”

14°30'55.7766”

580

53°39'41.7874”

14°30'53.8680”

1002

53°39'33.2645”

14°31,73.1261”

1005

53°39'24.5391”

14°31'17.0830”

1006

53°39'24.3839”

14°31'17.2311”

1007

53°39'24.2398”

14°31'16.8059”

1008

53°39'24.3924”

14°31'16.6585”

1009

53°39'27.3310”

14°31'22.0868”

1010

53°39'27.5400”

14°31'23.5658”

1013

53°39'27.3811”

14°31'22.4418”

1728

53°39'35.0776”

14°31*07.6642”


§ 3. Linia przebiegu granicy portu, o której mowa w § 1 ust. 1, jest oznaczona na mapie w skali 1:1000 oraz na mapie przeglądowej w skali 1:2000, które są dostępne do wglądu w Urzędzie Morskim w Szczecinie, w Starostwie Powiatowym w Policach oraz w Urzędzie Gminy Police.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 maja 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Trzebieży (Dz. U. Nr 26, poz. 157) zachowane w mocy na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817).