ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowychprzeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowychz zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania 2)