ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: