ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi 2) 3)